Jens Ohlsson

Nu lyfts äldreomsorgen ytterligare

Den socialdemokratiskt ledda regeringen föreslår i sin budgetproposition en ytterligare stärkning av äldreomsorgen. Bland annat tillsjukts cirka 25 miljoner kronor till Lunds kommuns äldreomsorg. Tillskottet är välbehövligt efter pandemin, som har belyst att det saknas ekonomiska resurser i äldreomsorgen för att matcha de goda intentioner som finns i verksamheten och de förväntningar lundaborna har på den, menar Socialdemokraterna i lund.

Socialdemokraterna menar att det är dags att höja ambitionsnivån och ta äldreomsorgen in i 2020-talet där individens behov och förväntningar i hög grad faktiskt möts av den verksamhet som ska ta vid när våra förmågor sviker på äldre dagar, eller när vi drabbas av olycka eller sjukdom tidigare i livet.

Idag presenterade regeringen ytterligare välfärdssatsningar. Bland annat tillskjuts 2,5 miljarder till äldreomsorgen. För Lunds kommun motsvarar det cirka 25 miljoner kronor. Dessutom inrättas ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen, ekonomiskt stöd för att täcka lönekostnader vid fortbildning av undersköterskor till demensundersköterskor och förlängt stöd för att utöka antalet läkare i äldreomsorgen.

— Det är mycket glädjande att regeringen nu kan stärka äldreomsorgen med 2,5 miljarder kronor. Sedan det borgerliga styret tog över i Lund har det saknats tydliga ambitioner för att öka kvaliteten på den omsorg som ges denna sårbara grupp äldre som efter ett långt liv i samhällets tjänst behöver samhällets stöd. Vi kräver att de nya resurserna denna gång går oavkortat till vad de är avsedda för, vård- och omsorg och inte bara sätts in på banken säger Pär-Ola Nilsson (S), 2e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

facebook Twitter Email