Sebastian Persson

Nu möjliggör vi läxhjälp på alla skolor

Efter beslut i Barn- och skolnämnden Lunds stad möjliggörs nu läxhjälp för alla barn och elever.

I december lämnade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet en gemensam skrivelse för att öka jämlikheten i skolan och därför möjliggöra för alla skolor att erbjuda läxhjälp. Igår beslutade Barn- och skolnämnden Lunds stad att förslaget ska genomföras.

Alla barn och elever ska ges samma möjligheter att utvecklas. Därför är det en viktig jämlikhetsfråga att alla ges möjlighet att ta del av läxhjälp oavsett bakgrund och vilken skola som eleven går på.

Nu ska alla elever ges möjlighet till läxhjälp i Lunds skolor, gärna i samverkan med fritidshemsverksamheten och ideella organisationer. Förvaltningen ska också kontinuerligt återrapportera till nämnden om läxhjälpsverksamheten.

Kontaktpersoner:

Monica Molin (S), ordförande Barn- och skolnämnd Lunds stad, 070 654 75 02

Sebastian Persson, politisk sekreterare 073 448 58 82

facebook Twitter Email