Sebastian Persson

Nu ska heltid bli norm i Lunds kommun

Idag har kommunstyrelsen beslutat om en reviderad handlingsplan för kompetensförsörjning för Lunds kommun. I handlingsplanen är det bland annat förtydligat att heltid ska vara norm i Lunds kommun.

Under kommunstyrelsens sammanträde under onsdagen fattades beslut om en reviderad handlingsplan för kompetensförsörjning, handlingsplanen gäller 2017-2018. I den reviderade handlingsplanen förtydligas att heltid ska bli norm och en plan för hur detta ska förverkligas och hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka ska tas fram.

Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott:

Heltid som norm är en viktig prioritering för oss som arbetsgivare och något som efterfrågats av fackförbunden. Att ha heltid som norm är en investering i våra anställda. Den som arbetar deltid under ett helt yrkesliv riskerar ett pensionärsliv som fattigpensionär, heltid som norm är därför viktigt för våra anställda på både kort och på lång sikt.

– Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, vårt mål är att det ska vara självklart att arbeta heltid för de som vill och kan. Det gör oss attraktivare i rekryteringsprocessen men stärker också kommun i arbetet med att behålla och stärka befintlig personal, säger Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

– Från Vision välkomnar vi satsningen på att göra heltid till norm, det är en satsning som är bra för våra medlemmar, bidrar till att göra Lunds kommun till en bättre arbetsgivare och ger chefer en bättre förutsättning att göra ett bra jobb, säger Anna Nilsson, ordförande Visions Lundaavdelning.

– För oss är frågan om heltid som norm högt prioriterad, i pågående avtalsrörelse och i övrigt, så detta är en framgång för våra medlemmar och för kommunen i helhet, säger Laila Palén, Kommunals sektion i Lund. Hon säger vidare att det är viktigt att det också ska finnas en möjlighet att arbeta deltid om man så önskar.

Kontaktpersoner:

Elin Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
072 194 05 45

Yanira Difonis (MP), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
073 618 49 86

Anna Nilsson, ordförande Visions Lundaavdelning
046 359 51 30

Laila Palén, Kommunals sektion i Lund
046 359 67 33

Sebastian Persson, politisk sekreterare
073 448 58 82

facebook Twitter Email