Sebastian Persson

Nu ska Lunds kommun erbjuda sina anställda förmånscyklar

När kommunstyrelsen sammanträde under onsdagen beslutades det om att godkänna förslaget om att Lunds kommun ska erbjuda sina anställda förmånscyklar.

Lunds kommun ska vara en attraktiv, miljövänlig och hälsofrämjande arbetsgivare. Ett sätt att öka välbefinnandet hos och skapa förutsättningar för bättre hälsa för våra anställda är att stimulera och premiera övergång från bilresor till cykelresor. Därför röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet gemensamt igenom förslaget om att Lunds kommun ska erbjuda sina anställda förmånscyklar.

– Lunds kommun tar ytterligare steg mot att vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Nu underlättar vi för våra anställda att göra hälso- och klimatmedvetna val. Samtidigt som vi förbättrar för de anställda så gör vi en insats för miljön, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd.

Ökad cykling och färre bilresor bidrar till att kommunen kommer närmre att uppnå de mål som finns kring kommunens ekologiska och hållbara utveckling. Samtidigt som det främjar folkhälsan. Det ligger dessutom väl i linje med att Lunds kommun är årets cykelkommun för andra året i rad.

– Förmånscyklar har visat sig vara en oerhört populär satsning i andra kommuner, som motiverar kommunanställda att resa på ett mer klimatvänligt sätt samtidigt som de får motion. Att ha en förmånscykel gör det lättare att ha en cykel av lite bättre kvalitet som man efter tre år dessutom får möjlighet att köpa till ett förmånligt marknadsvärde., säger Emma Berginger (MP), kommunalråd.

Beslutet innebär att anställda i Lunds kommun erbjuds att teckna avtal om att hyra förmånscykel med s.k. bruttolöneavdrag. Förmånscykelavtalet tecknas mellan arbetsgivaren och den anställde och löper under en treårsperiod. Nu har kommunkontoret fått i uppdrag att genomföra en upphandling av ett brett urval cyklar och hyrkoncept. I upphandlingen ska det eftersträvas att upphandling sker med minst tre cykelhandlare. Detta för att öka möjligheten för lokala handlare att lämna anbud.

– Nyttan med förslaget är stor, det gynnar folkhälsan och ligger väl i linje med kommunens miljömål. Dessutom ser vi det som en bra möjlighet att stärka våra lokala cykelhandlare som vi hoppas kommer med anbud, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), partiföreträdare.

facebook Twitter Email