Lina Olsson

Nu skapas långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus

När socialnämnden sammanträdde under onsdagen fattades beslut om ett idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och Vänskapens hus. Ett avtal som skapar långsiktiga förutsättningar för Vänskapens hus verksamhet.

Framtiden för Vänskapens hus har varit en följetång under hela mandatperioden. Från att servicenämnden först beslutat om att vräka Vänskapens hus i början av 2019 till att kommunfullmäktige, i ett blocköverskridande samarbete som bland annat initierades av Socialdemokraterna, i augusti 2020 beslutade att Vänskapens hus ska finnas kvar.

När socialnämnden sammanträdde under onsdagen togs ytterligare ett steg för att säkra Vänskapens hus framtid. Detta då de beslutade om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan kommunen och Vänskapens hus. IOP:n syftar till att möjliggöra fortsatt utveckling av de volontärsdrivna självhjälpsgrupperna som möjliggörs genom föreningen Vänskapens hus genom stärkt samverkan med socialförvaltningen. Verksamheten som bedrivs i Vänskapens hus är framförallt så kallade 12-stegsprogram och är viktiga för att hjälpa några av samhällets mest utsatta. Inte minst därför är detta ett beslut som välkomnas av Socialdemokraternas gruppledare i socialnämnden, Ann-Margreth Olsson.

– Från Socialdemokraternas sida har vi varit drivande i att hitta en lösning som innebär att Vänskapens hus kan vara kvar och att de kan fortsätta erbjuda sin verksamhet till lundaborna. En verksamhet som är oerhört viktig för många behövande lundabor, säger Ann-Margreth Olsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i socialnämnden.

Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen för att säkra finansieringen på såväl kort som lång sikt. För 2021 behöver 240 000 kronor och från 2022 och framåt 960 000 kronor.

– Det är viktigt att vi som tror på Vänskapens hus nu samlas igen och säkrar de ekonomiska förutsättningarna som krävs. Från Socialdemokraternas sida är vi självklart redo att göra det och jag förutsätter att detsamma gäller övriga partier, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email