Sebastian Persson

Nu stärker vi integrationen och skapar bättre möjligheter för etablering

Lunds kommun stärker nu sitt integrationsarbete. Efter beslut i socialnämnden fördjupas och förlängs samarbetet med föreningen Kompis Sverige.

Lunds kommun har sedan 2014 ett utökat mottagande av ensamkommande barn och ett utökat flyktingmottagande av vuxna och familjer. Detta ställer stora krav på kommunens arbete med integration och etablering av nyanlända.

– Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt åtagande för hela samhället, Lunds kommun ska erbjuda ett bra mottagande och bidra till en snabb etablering. Ett bra integrationsarbete stärker individer och på lång sikt gör det Lunds kommun till en bättre plats att verka och bo i, säger Peter Fransson (S) ordförande i socialnämnden.

Under onsdagens sammanträde beslutade socialnämnden att ingå ett avtal med föreningen Kompis Sverige för att stärka integrations- och etableringsarbetet i Lunds kommun och därigenom fördjupa och förlänga samarbetet med föreningen. Kompis Sverige arbetar med en särskild metodik som bygger på att sammanföra nyanlända och etablerade svenskar. Den bygger också på den enskildes intressen, livssituation och personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan från början. Kompisrelationerna möjliggör ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå förbättras förutsättningar för integration och etablering samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.


Kontaktpersoner:
Peter Fransson (S), ordförande socialnämnden 073 720 36 24
Amanda Holm Strandqvist, Kompis Sverige, Projektledare Skåne, 073 249 37 02
Sebastian Persson, politisk sekreterare 073 448 58 82

facebook Twitter Email