Sebastian Jaktling

Nu utvecklas området kring Ekevallen i Genarp ytterligare

Socialdemokraterna krävde 2019 att utvecklingen av Genarp måste stärkas, inte minst området runt Ekevallen. Under onsdagen fattade tekniska nämnden det slutgiltiga beslutet om att bygga en toalett vid Ekevallens parkering.

Socialdemokraternas motion ”Två toaletter och en parkering” lämnades in i mars 2019. Motionen syftade till att rusta upp parkeringen och området kring Ekevallen i Genarp för att stärka förutsättningarna både för idrotten och för friluftslivet i Genarp. Samtidigt krävs i motionen att det ska byggas en offentlig toalett vid Ekevallen och en i centrala Genarp. Motionen blev bifallen av kommunfullmäktige i februari 2020, trots att det borgerliga styret ville dra ärendet i långbänk med fler utredningar.

Under onsdagen beslutade tekniska nämnden om det slutgiltiga beslutet om att bygga en toalett vid Ekevallens parkering. Detta är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla Genarp som frilufts- och naturort.

– Nu lägger vi en viktig pusselbit till utvecklingen av området kring Ekevallen i Genarp. Detta stärker den idrotts- och friluftslivsinfrastruktur som finns i Genarp. Det är synd att det tar så lång tid från beslut i kommunfullmäktige till verkställande i tekniska nämnden. Men nu fokuserar vi på det positiva i att vi nu kan stärka och utveckla Genarp ytterligare, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

facebook Twitter Email