Ny Barn- och skolnämnd

Igår kväll sammanträdde Socialdemokraterna i Lunds styrelse för att behandla (S)-ledamöter och ersättare i den nya samlade Barn- och skolnämnden.

Den 1 januari 2018 slås de två nuvarande barn- och skolnämnderna ihop till en gemensam nämnd. I nämnden kommer Socialdemokraterna ha tre ordinarie ledamöter, varav en kommer att vara nämndens ordförande, och tre ersättare. En enhällig styrelse beslutade att föreslå Monica Molin till gruppledare (och ordförande i nämnden) och Kenth Andersson samt Mårten Spanne till ordinarie ledamöter. Till ersättare föreslås Rita Borg, Ola Christiansson och Eva Ohlsson. Samtliga av dessa har uppdrag i någon av de nuvarande barn- och skolnämnderna.

– Den nya skolorganisationen är ett sätt för Lunds kommun att höja ambitionerna ytterligare för våra skolor och förskolor. Styrelsens beslut igår innebär att vi behåller erfarna politiker från båda nämnderna. Vi tycker att det är viktigt för att lägga en bra grund för den nya nämndens arbete, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande Socialdemokraterna i Lund.

Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email