Anders Löwdin

Ny kultur- och fritidsbudget skapar osäkra förutsättningar för verksamheten

När kultur- och fritidsnämnden sammanträdde för första gången för den nya mandatperioden fattades det bland annat beslut om internbudget för nämnden. En budget som får kritik av Socialdemokraterna.

Nämnden hade på sitt sammanträde inte bara att hantera det borgerliga minoritetsstyrets ytterligare så kallade effektiviseringskrav på över 1,7 miljoner kronor från kommunfullmäktige. Utan dessutom minskade resurser som en följd av den statliga budgeten som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom med stöd av Sverigedemokraterna. Den nya statsbudgeten innebär minskade resurser på cirka 7 miljoner kronor. Pengar som gått oavkortat till lovaktiviteter för barn och unga samt för att öka barn och ungas simkunskaper.

Men exakt vilka konsekvenser, varken långsiktigt eller kortsiktigt, budgeten får för verksamheten kan inte det borgerliga minoritetsstyret svara på. Istället hänvisas det framförallt till tillfälliga lösningar. Som till exempel att vissa tjänster kommer att vakantsättas tillfälligt, en minskad användning av vikarier och minska på så kallade rörliga kostnader såsom exempelvis programverksamhet inom biblioteken.

Socialdemokraterna föreslog på mötet att kultur- och fritidsförvaltningen skulle få i uppdrag att redovisa vilka konsekvenser de ytterligare minskade resurserna från kommunfullmäktige får för verksamheten. Något en enhällig nämnd ställde sig bakom.

– Det är oroande att det borgerliga minoritetsstyret inte har en plan för hur deras ekonomiska politik ska genomföras i verkligheten. Det är verksamhet som riktar sig i huvudsak till barn och unga som de nu riskerar, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna föreslog i kultur- och fritidsnämnden att nämnden skulle tillskriva kommunstyrelsen om kompensation för statsbidraget att främja vattenvana bland barn i Sveriges förskoleklasser. Detta är ett av de statsbidragen som strukits av Moderaterna och Kristdemokraterna i statsbudgeten. Något det borgerliga minoritetsstyret tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade.

Socialdemokraterna kritiserar också det borgerliga minoritetsstyret för avsaknad av reformer. I den budget som Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade i maj 2018 fanns flera satsningar med, bland annat ett föreningsstöd för unga mellan 20-25 år, mer pengar till det nuvarande föreningsstödet och inrättandet av ett särskilt kulturråd.

– Om kultur- och fritidsnämnden istället fått mer resurser, vilket vi föreslog i kommunfullmäktige, hade nämnden igår haft ett större reformutrymme. Då hade de befintliga verksamheterna kunnat säkras samtidigt som nya satsningar kunde genomförts, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email