Sebastian Persson

Ny ridanläggning på Ladugårdsmarken

Idag har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att beställa en ny ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8. En anläggning som ska två ridhus, administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor utomhus.

Placeringen och utformandet av den nya ridanläggningen har varit föremål för diskussion under en lång tid i Lund. Men sedan de rödgröna tog över styret efter valet 2014 har arbetet skyndats på. I april 2017 antog kommunfullmäktige detaljplanen som vann laga kraft 2017-10-18. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde under torsdagen beslutade alltså nämnden att gå fram med en beställning på en ny ridanläggning, vilket är en investering på drygt 72 miljoner kronor.

– Äntligen kommer vi kunna förverkliga denna stora satsning på ridsporten. Den är redan idag stark i Lunds kommun och med denna satsning så stärks den ytterligare, säger Elin Gustafsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott, en ny ridanläggning stärker förutsättningarna för barn och unga att delta i och utöva sin ridsport. Den nya ridanläggningen beräknas preliminärt stå färdig vid halvsårsskiftet 2020. Basverksamheten på den nya anläggningen kommer att vara ridskolan.

– Detta är viktig en satsning på ungdomsidrotten och som kommer att stärka förutsättningar för en aktiv fritid med god kvalitet för barn och unga i Lund. Men det är också en satsning på hästarna som får det mycket bättre på den nya anläggningen, säger Peter Bergwall (MP), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email