Lunds kommun/Martin Olson

Ny socialnämndsbudget skapar osäkra förutsättningar för verksamheten

När socialnämnden sammanträdde för första gången för den nya mandatperioden fattades det bland annat beslut om internbudget för nämnden. En budget som får kritik av Socialdemokraterna.

När budgeten för socialnämnden togs i kommunfullmäktige var det stora skillnader mellan förslagen från det borgerliga minoritetsstyret och Socialdemokraterna. Men det borgerliga minoritetsstyret valde att ålägga socialnämnden ytterligare så kallade effektiviseringskrav istället för att tillföra mer resurser. Något som Socialdemokraterna motsatte sig.

Exakt vilka konsekvenser, varken långsiktigt eller kortsiktigt, budgeten får för verksamheten kan inte det borgerliga minoritetsstyret svara på. Osäkrast blir det för socialpsykiatrin, där det inte framgår hur minskade resurser på nästan 4 miljoner kronor påverkar verksamheten. Det framgår inte heller hur socialnämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag att från och med 1 juli tillse att det finns boendelösningar som värdfamilj eller motsvarande för de personer som tidigare varit inom Kompassens verksamhet.

– I fullmäktige ålägger det borgerliga minoritetsstyret socialnämnden uppgifter och sen tar de inte ansvar för att skapa ekonomiskt utrymme för dem. Tillsammans med en ogenomtänkt så kallad ”effektivisering” blir förutsättningarna för socialnämndens verksamhet väldigt osäkra, säger Eva S. Olsson (S), gruppledare i socialnämnden.

Socialdemokraterna ville tillföra nästan 20 miljoner mer till socialnämnden än det borgerliga minoritetsstyret. En del av dessa pengar var tänkt att möta kostnadsutvecklingen inom externt köpt vård. Externt köpt vård är kostnader för placeringar och individinriktade insatser utanför det egna hemmet som utförs av externa vårdgivare. Men att skjuta till mer pengar för externt köpt vård avslogs av det borgerliga minoritetsstyret. I socialnämndens internbudget budgeteras det inte heller för ökade kostnader, utan konstateras bara att kostnaderna på flera miljoner kommer. Detta i ett skede när Lunds kommun har ett totalt budgeterat överskott på 28 000 kronor.

– Med vårt ursprungliga förslag till budget för socialnämnden ville vi skapa bra förutsättningar för socialnämndens verksamhet. Nu kan ingen svara på vilka konsekvenser budgeten får varken för socialnämnden, dess verksamhet eller kommunens totala ekonomi, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email