Jens Ohlsson

Nytt vallöfte om kollektivtrafiken!

Fria bussresor för 70 plus och inför fria bussresor för skolungdomar under samtliga lov, det föreslog Socialdemokraterna i Lund på en pressträff tidigare idag.

Redan idag kan lundabor som är över 75 år åka gratis med Skånetrafiken inom kommunen. Ett initiativ som bland andra Socialdemokraterna låg bakom får ett antal år sedan. Nu vill Socialdemokraterna att detta ska utökas till att även omfatta de som är mellan 70 och 75 år. En sådan förändring skulle skapa incitament för väsentligt fler seniorer till fri kollektivtrafik vilket möjliggör fler aktiviteter och sociala kontakter.

Socialdemokraterna i Lund vill samtidigt öka möjligheterna till resande bland ungdomar. Därför föreslår Socialdemokraterna att alla ungdomar i Lunds kommun mellan 12 och 19 år ges möjlighet att åka gratis inom Lunds kommun under samtliga skollov. Detta är en satsning som ger ungdomarna, oavsett vilken ekonomisk situation de befinner sig i, möjlighet att ta sig till fritidsaktiviteter eller feriejobb under loven.

– Detta är en jämlikhetssatsning som ger äldre och unga möjligheten till att ta del av aktiviteter. Men det är också en satsning som kan bidra till att skapa mer hållbara resvanor, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Reformerna föreslås inarbetas i budgeten som beslutas i höst så att de fria bussresorna blir verklighet redan från början av 2019.

facebook Twitter Email