Sebastian Jaktling

Öka tryggheten i Lunds stadskärna – Purple flag-certifiera Lunds kommun

Socialdemokraterna vill att tryggheten i stadskärnan ska öka ytterligare. I en motion föreslår de att Lunds kommun ansöker om att bli Purple flag-certifierade.

Svenska Stadskärnor arbetar sedan 2014 med konceptet Purple flag. Purple flag är tänkt att skapa tryggare och en mer jämställd kvällsekonomi i svenska stadskärnor. Det övergripande målet med konceptet är att skapa trygghet, attraktivitet, jämställdhet samt ekonomisk och social hållbarhet i stadskärnan.

Arbetet med Purple flag innefattar också att stadskärnan ska vara levande efter klockan 1700 och har provats i flera städer. Bland annat i Helsingborg, Göteborg, Falun, Nyköping och Kristianstad. En tillgänglig, attraktiv, hållbar och jämställd stadskärna är en angelägen fråga även för Lunds kommun. Nu vill Socialdemokraterna att konceptet prövas i Lund.

– Ur ett trygghetsperspektiv finns det många delar av stadskärnan som upplevs som otrygg, bland annat på grund av dålig belysning. Att ta ett helhetsgrepp kring detta inom ramen för Purple flag tycker vi är rätt väg att gå. Det ligger dessutom helt i linje med de åtgärder som såväl kommunens egen trygghetskommission som den nya citysamordnaren har lyft fram, säger Lina Olsson (S).

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email