Sebastian Jaktling

Omförhandlingen av Fritt sök måste komma igång

Socialdemokraterna och FörNyaLund kräver i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen att Lund fastställer direktiv för omförhandlingen av gymnasieavtalet Fritt Sök. Detta för att senast i december 2021 kunna fatta ett genomtänkt beslut om samverkansavtalets framtid.

Den 2 december 2020 beslöt Lunds kommunstyrelse att omförhandla samverkansavtalet Fritt sök. Målet med de inledda dialogerna mellan Skånes kommuner är att planera för ett gymnasieutbud där även framtidens ungdomar får bästa möjliga förutsättningar för utbildning och väsentligt många fler elever från Lund och närliggande kommuner får möjlighet att gå på Lunds kommunala gymnasieskolor. I en gemensam skrivelse föreslår nu Socialdemokraterna och FörNyaLund att kommunstyrelsen antar direktiv för att se till att man går iland med arbetet  med nytt samverkansavtal för gymnasieskolan. Målet är att innan årsskiftet kunna fatta beslut om huruvida det nuvarande avtalet ska sägas upp och hur en ny samverkan kan se ut.

— Det är hög tid att omförhandlingen kommer igång och att vi får till bästa möjliga lösning för eleverna från Lunds kommun. En möjlig utformning av framtida samverkan som måste beaktas är att bygga upp delregionala samarbeten med grannkommunerna. Beslutet som fattades i december får inte resultera i enbart en massa prat, vi måste få till en förändring som ger fler elever från Lunds kommun möjlighet att gå i kommunens gymnasieskolor, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna och FörNyaLund och menar att den pågående utrednings- och förhandlingsprocessen bör ta avstamp i att det nuvarande samarbetet inom ramen för Fritt sök inte fungerar tillfredsställande ur Lunds kommuns synvinkel. De anser att en tydlig målsättning och processbeskrivning nu måste utformas.

— Många elever i Lund vill redan nu veta mera om sina möjligheter att studera på våra kommunala gymnasieskolor. Samtalen med övriga kommuner om reformerad gymnasiesamverkan ska minska riskerna för orimlig undanträngning. Utrednings- och förhandlingsarbetet måste ge resultat redan i höst, säger Jan Annerstedt (FNL), kommunalråd.

Skrivelsen kan du läsa här.

facebook Twitter Email