Sebastian Jaktling

Parkeringssituationen på Smedjebacken måste lösas omedelbart

Under hela mandatperioden har de boende på Smedjebacken drivit på för att parkeringssituationen ska lösas. Socialdemokraterna kräver nu att tekniska nämnden behandlar frågan redan på kvällens sammanträde.

Smedjebacken är ett villaområde som ligger bredvid S:t Lars-parken. Villaområdet har också blivit hemvist för arbetspendlares parkerade bilar, något som skapat en väldigt osäker trafikmiljö i området. Därför har också de boende i flera års tid drivit på för att få till en lösning på den akuta trafiksituationen i området. Tekniska förvaltningen har i ett års tid haft ett färdigt förslag på lösning. Men ärendet har aldrig nått tekniska nämnden utan det har stoppats av tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt (FNL).

Socialdemokraterna riktar nu kritik mot hanteringen av ärendet och när tekniska nämnden sammanträder senare idag kommer Socialdemokraterna att kräva att frågan om trafiksituationen på Smedjebacken tas upp på dagordningen. På så sätt vill Socialdemokraterna skynda på processen och se till att ett skarpt beslut kan fattas senast på tekniska nämndens sammanträde i juni.

– Att en lösning bromsats av Jan Annerstedt är både ett svek mot de boende på Smedjebacken och mot den demokratiska processen i nämnden. Annerstedt har förvägrat oss förtroendevalda möjligheten att kunna lösa trafiksituationen, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

Lena Fällström tycker inte att Jan Annerstedts förklaringar till varför ärendet stoppats är rimliga. Till exempel lyfter hon fram att det finns pendlarparkeringar inne i S:t Lars-parken som kan användas för de som reser till och från jobbet med bil.

– Det behöver inte finnas en konflikt mellan arbetspendlingen och trafiksäkerheten för de boende. Det handlar ju inte minst om att skapa trygghet för barn som rör sig i området på vägen till förskolan. Att detta dröjer är helt oacceptabelt, fortsätter säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

facebook Twitter Email