Sebastian Persson

Pendlarparkeringar i de östra tätorterna

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill öka och underlätta kollektivtrafikresandet för boende i och kring de östra tätorterna i Lunds kommun. Därför föreslår de rödgröna nu att det ska tas fram minst en pendlarparkering i varje tätort.

I en skrivelse till tekniska nämnden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslagit att tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att ta fram förslag på lämpliga pendlarparkeringar i var och en av de östra tätorterna i Lunds kommun. Detta för att möjliggöra för fler boende i och kring de östra tätorterna att resa mer kollektivt.

Behovet av pendlarparkeringar i de östra tätorterna är stort, för att det saknas lokalbussar men också för att göra det möjligt för de som bor utanför tätorten att på ett enkelt sätt få tillgång till kollektivtrafiken.

Lena Fällström (S), vice ordförande i tekniska nämnden, säger såhär:

Oavsett var i kommunen du bor ska det vara möjligt att resa kollektivt. Att förstärka med bra pendlarparkeringar i var och en av de östra kommundelarna är en del av att säkerställa att hela Lunds kommun ska leva.

– Kollektivtrafikresandet ökar kraftigt i Lunds kommun vilket är positivt för miljön. Nu vill vi underlätta för dem som bor utanför tätorterna att använda kollektivtrafiken därför föreslår vi att det tas fram förslag för pendlarparkeringar i alla Lunds tätorter, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden.

I takt med att förtätningarna av och bostadsbyggandet i de östra tätorterna ökar uppstår behov av att ersätta tomter som idag används som pendlarparkeringar, som till exempel kvarteret Kryptan i Södra Sandby.

I skrivelsen tydliggörs också att det är viktigt att pendlarparkeringarna gärna ska planeras på ett sådant sätt att de inte omöjliggör framtida förtätningar och även fungerar med framtida kollektivtrafiksatsningar.

Läs skrivelsen här.

facebook Twitter Email