Lina Olsson

Politiken måste ta ansvar för att säkerställa en smittsäker skolmiljö

I såväl barn- och skolnämnden som utbildningsnämnden har Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Feministiskt initiativs förslag om att säkerställa en smittsäker skolmiljö röstats ner. Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot besluten.

I början av april föreslog Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ att nämnderna skulle vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa en smittsäker skolmiljö. Man föreslog att när en smittsäker skolmiljö inte kan upprätthållas så ska avgiftsfria munskydd kunna erbjudas såväl personal som elever och att arbetsmiljöansvariga skulle få del av pengarna som regeringen gett till kommunerna för ökade kostnader i samband med pandemin.

Nu har förslaget behandlats i de båda nämnderna. När barn- och skolnämnden sammanträdde den 20 april röstade en majoritet bestående av det borgerliga styret och Sverigedemokraterna ned förslaget. När utbildningsnämnden sammanträdde under gårdagen röstade Lundakvintetten, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet emot. Efter besluten riktar nu Socialdemokraterna kritik mot besluten och menar att det borgerliga styret är för passiva. Lunds kommun måste göra mer för att säkerställa en smittsäker och trygg arbets- och studiemiljö på kommunens skolor.

— Skolfacken vädjar om hjälp och trygghet, men det borgerliga styret väljer att inte agera. Argumentet att eleverna inte kan hantera munskydd är rent trams. Samma elever ska ju ha munskydd på tåg och buss när de reser mellan hem och skola. I tider som dessa krävs det ett modigt politiskt ledarskap vilket saknas i Lund, säger Stig Svensson (S), gruppledare i utbildningsnämnden.

Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden, är inne på samma linje.

— Vi måste ta personalen och elevers oro på allvar. Att frånhända sig ansvaret genom att peka på rektorerna som ansvariga, utan att ge rektorerna de faktiska ekonomiska förutsättningarna att lösa problemet, duger inte. Då är det rimligt att vi politiker agerar i syfte att ge rektorer förutsättningar att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email