Sebastian Persson

Pröva kombinationen med gymnasieskola vid Svane och högstadieskola i Parkskolan

Behovet av en ny gymnasieskola i Lund är stort. Nu går den styrande koalitionen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet samman med Moderaterna och Centerpartiet och presenterar ett högintressant alternativ som innebär att Parkskolan prövas som högstadieskola och platsen för Svaneskolan för en ny gymnasieskola.

Lund är landets ledande utbildningskommun och behovet av en ny gymnasieskola i Lund är stort. Elevprognoserna visar på en betydande ökning av antalet elever de närmaste åren, samtidigt som det inte finns ledig kapacitet i de befintliga skolorna.

Den 25 maj 2016 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att uppföra en ny gymnasieskola samt en grundskola skolår 7-9 på tomten för Svaneskolan. Detta var något som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet föreslog med målet att få på plats bästa möjliga lösning för ny gymnasieskola och en centralt placerad grundskola skolår 7-9.

Nu presenterar de fyra partierna en gemensam lösning där istället en grundskola skolår 7-9 för cirka 400 elever på Parkskolan och en ny gymnasieskola på Svaneskolans tomt för minst 2000 elever. Det finns flera anledningar till att pröva detta förslag. Bland annat för att det kan möjliggöra en väsentligt kostnadseffektivare lösning, vilket är viktigt då investeringsbehoven är stora. Det skulle skapa förutsättningar för gymnasieorganisationen att nyttja väsentliga delar av Svaneskolans lokaler innan den nya skolan står klar, vilket är en stor fördel som skulle göra skolgången under övergångsperioden väsentligt mycket bättre för berörda elever. Det är dessutom en lösning som på sikt kan möjliggöra bostäder på delar av Svaneskolans nuvarande tomt, vilket är helt i linje med våra partiers gemensamma målsättningar om ett ökat bostadsbyggande.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande:

Detta nya alternativ med ny gymnasieskola vid Svaneskolan och högstadium i Parkskolan kan erbjuda fantastiska möjligheter. En riktigt bra lösning för alla elever, samtidigt som det blir kostnadseffektivt och även möjliggör fler bostäder.

– Det är viktigt att arbetet med att få en ny gymnasieskola inte försenas, men det är också viktigt att vi prövar olika alternativ för att få bästa möjliga lösning för barnen och ungdomarna som ska gå i skolorna, säger Emma Berginger (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi moderater är nöjda med att det här förslaget tillgodoser flera olika önskemål och behov. Grundskoleeleverna får en bra och permanent lösning i Parkskolan och samtidigt får gymnasieorganisationen ökad kapacitet innan den femte gymnasieskolan står färdig. Dessutom möjliggör inriktningen att det går att bygga bostäder i området vilket jag tycker är fördelaktigt, säger Christer Wallin (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

– För Centerpartiet är det viktigt att få en så bra lösning som möjligt för berörda elever. Det är därför betydelsefullt att utreda även detta alternativ. Kan det även ge fler bostäder i området och lägre kostnader, är det positivt, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), partiföreträdare.

För mer information se skrivelsen:
Skrivelse – Pröva kombinationen med gymnasieskola vid Svane och högstadieskola i Parkskolan

Kontakt
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 847 88 17
Emma Berginger (MP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, 072 194 05 44
Christer Wallin (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, 070 943 27 27
Inga-Kerstin Eriksson (C), partiföreträdare, 070 578 05 25

facebook Twitter Email