Lina Olsson

Riv upp beslutet om kommunens budget för 2020

Socialdemokraterna kräver i en motion i kommunfullmäktige att budgetbeslutet från juni ska rivas upp och att budgeten ska prövas igen, detta för att stoppa de stora nedskärningarna i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheterna.

Under budgetfullmäktige i juni fick det borgerliga minoritetsstyret igenom stora nedskärningar i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheterna. Något som väckt kritik både hos flera av oppositionspartierna, men framförallt hos lundabor och anställda i kommunen. Socialdemokraterna föreslår nu i en motion att beslutet rivs upp och att en ny budget arbetas fram där nedskärningarna stoppas. Det är ett drastiskt drag, men något som är nödvändigt menar Socialdemokraterna.

– Det är historiskt stora nedskärningar som kommer få oerhörda konsekvenser. Nedskärningarna drabbar dessutom framförallt barn och unga när de största nedskärningarna är riktade mot skolan, men där också kultur- och fritidsnämnden får väsentligt mindre pengar. Vi kan inte stillasittande se på när detta händer. Därför vill vi att fullmäktiges 65 ledamöter ska få chansen att rätta till det fel som begicks i juni när besluten om nedskärningar gick igenom, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Förslaget bygger på att hela budgeten tas om igen, det är ett sätt att bland annat ta vidare den oro som personalen har lyft upp över vad nedskärningarna kommer innebära för verksamheterna och det missnöje som uttryckts i det lundaförslag som över 2000 lundabor skrivit under menar Socialdemokraterna.

– Vi politiker måste lyssna på lundaborna och det har tydligt uttryckts att de inte vill utsätta sina barn för det stålbad som Lundakvintetten tvingat igenom. Även om skolan varit i fokus för debatten, är det inom alla kommunens kärnverksamheter det väntar stora nedskärningar. Därför menar vi att hela budgeten behöver ses över och göras om, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

Här hittar du motionen.

facebook Twitter Email