Lina Olsson

S kräver stopp för sämre scheman i omsorgen

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Det planeras att ersättas med hjälp av något som kallas ”hälsoscheman”, något som fått kraftig kritik av personalen. Nu kräver Socialdemokraterna att införandet stoppas och att framtidens schemaläggning ses över.

Socialdemokraterna är ett av de partier som länge arbetat med att de delade turerna inom äldreomsorgen ska avskaffas. I Lunds kommun har motståndet från de borgerliga partierna länge varit kraftigt men nu har kommunfullmäktige beslutat att de delade turerna ska avskaffas. Kommunen vill istället införa något som kallas för ”hälsoscheman”. Något som kritiserats kraftfullt av omsorgspersonalen. Kritiken har framförallt handlat om datt de nya schemaläggningen skulle innebär försämrade arbetstider för många medarbetare, fler arbetspass för nattpersonalen och att bemanningen mitt på dagen minskas vilket riskerar att leda till färre aktiviteter och utevistelse för de boende. Konsekvensen skulle också bli att resandet till och från jobbet för många medarbetare försvåras då de kommer att behöva resa senare på kvällen, vilket innebär både sämre kollektivtrafikmöjligheter och en otryggare tid att resa på. Men kritiken har inte tagits på allvar av kommunen.

Därför har Socialdemokraterna genom Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden, krävt att ordförande i vård- och omsorgsnämnden Inga-Kerstin Eriksson (C) agerar och ser till att införandet pausas och att den framtida schemaläggningen ses över. Nilsson menar att kommunen inte kan ersätta ett dåligt schemaläggningssystem med ett annat utan att kommunen och omsorgspersonalen gemensamt måste hitta en lösning som är hållbar för båda parter på sikt.

– Vi avskaffar delade turer för att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonalen. Att ersätta det med något som fått så omfattande kritik är inte en ansvarsfull arbetsgivarpolitik. Därför behöver vi agera nu innan det är för sent. Kritiken mot dessa scheman är inget unikt för Lunds kommun utan kritiken ser likadan ut i alla kommuner där detta diskuteras att införas. Det är dags att kommunen drar öronen åt sig, säger Pär-Ola Nilsson (S), 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

På kommunfullmäktige den 17 december har socialdemokraterna ett förslag på uppdrag till vård- och omsorgsnämnden om att avskaffandet av de delade turerna inte får innebära en försämrad arbetssituation för omsorgspersonalen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen och dess samarbetspartier har med ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen, för Lunds kommuns del innebär det 40 miljoner kronor från och med 2021. Socialdemokraterna menar att en del av dessa medel bör användas för att säkerställa att en försämring inte sker.

– Vi har, tack vare den nationella förstärkningen och regeringens fokus på att utveckla äldreomsorgen, en unik möjlighet att göra något bra för vår personal och för våra brukare. Det är hög tid att arbetsförhållande blir bättre – inte sämre. Det borde även det borgerliga styret ta fasta på, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email