Jens Ohlsson

Säkra polisnärvaron i hela kommunen

På kort tid har flera rån skett både i Lund och i Södra Sandby. Socialdemokraterna i Lund uppmanar till politiska samtal om detta och föreslår att kommunen tillsammans med polisen säkrar polisnärvaron i de östra kommundelarna säkras.

Lunds kommun är en av Sveriges tryggaste kommuner. Det finns många anledningar till det. En av de främsta är det långsiktiga och framgångsrika samarbetet mellan kommunen och polisen. Ett samarbete som sträcker sig över flera olika områden och som har vänt utvecklingen i områden som Norra fäladen. Under förra mandatperioden minskade kriminaliteten med drygt 20 %. Men bara för att mycket fungerar kan inte kommunen luta sig tillbaka. Det visar inte minst den senaste tidens händelseutveckling i Södra Sandby men också det flertalet rån som inträffat under de senaste dagarna i stadskärnan. På lite längre sikt är den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete med att anställa 10 000 fler inom polisen en viktig hörnsten som kommer att öka polisnärvaron i hela landet. Men Socialdemokraterna i Lund menar att arbetet i Lunds kommun redan nu behöver stärkas.

– Det är viktigt att politiken tar signalerna på allvar och agerar vid sådana här händelser. Jag förutsätter att det borgerliga minoritetsstyret bjuder in polisen till kommunstyrelsens arbetsutskott så att vi får en lägesbild av vad som händer framöver, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna har också lämnat in en skrivelse som man vill ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott så fort som möjligt. Skrivelsen berör den polisiära närvaron i de östra kommundelarna. Socialdemokraterna vill att den polisnärvaron skrivs in i kommunens gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöftena är en avtalsliknande överenskommelse mellan kommunen och polisen som reglerar polisens lokala prioriteringar.

– Du ska känna dig lika trygg var du än i kommunen befinner dig. Vi har tidigare lyft att den polisiära närvaron borde skrivas in i kommunens och polisens medborgarlöften. Det som nu har hänt visar tydligt att det behovet kvarstår och då behövs det ett tydligt politiskt uppdrag, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Den reguljära polisnärvaron i de östra kommundelarna har tidigare hotats som en del i polisens omdirigering av resurser till andra platser. Socialdemokraterna menar att det polisarbetet och -närvaron inte kan ersättas med kommunalt finansierade ordningsvakter. Det som är polisens åtaganden måste genomföras av polisen. Socialdemokraterna vill att en revidering av medborgarlöften ska innebära ett utökat antal poliser i de östra kommundelarna, med gemensam utgångspunkt från polisstationen i Dalby.

facebook Twitter Email