Jens Ohlsson

Sänkta taxor för flera kultur- och fritidsverksamheter

Under torsdagen beslutade kommunfullmäktige om nya taxor för kultur- och fritidsnämnden. Beslutet, som egentligen skulle ha tagits innan jul, innebär sänkta taxor för flera kultur- och fritidsverksamheter.

Förslaget till nya taxor arbetades fram i kultur- och fritidsnämnden under hösten 2018. Kultur- och fritidsnämnden föreslog då flera taxesänkningar. Förslag som från 1 mars blir verklighet. Bland annat slopas nu taxan för övertidsavgift för barnmedia, taxan för barn på allmänhetens åkning i ishallen sänks, vissa taxor inom kulturskolan sänks och taxor för Folkparkshuset införs. Socialdemokraterna ser de nu antagna taxorna som ytterligare ett steg i att göra kultur- och fritidsaktiviteter tillgängligt för fler lundabor.

Det borgerlige minoritetsstyret ville återinföra den så kallade reservationsavgiften på biblioteken som avskaffades under förra mandatperioden. Reservationsavgiften har varit en avgift på 6 kronor för att reservera böcker inför utlåning. När reservationsavgiften avskaffades 2017 var Lunds kommun den sista kommunen i Skåne att slopa avgiften.

– Tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter ska aldrig vara en klassfråga. Oavsett om det är läsande, skridskoåkning eller teaterundervisning är det viktigt att vi ökar tillgängligheten. De här förändringarna tar oss inte hela vägen, men de är ytterligare ett viktigt steg i rätt riktning, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email