Lunds kommun/Martin Olson

Satsa överskottet på fritidsverksamheten

Kultur- och fritidsnämnden går med 300 000 kronor i överskott 2019. Pengar som Socialdemokraterna föreslå ska användas för att minska nedskärningarna i fritidsverksamheten 2020.

När kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 20 januari föreslår tjänstepersonerna att nämnden ska begära att det överskott som gjordes 2019 får användas av nämnden 2020. Det är ett förslag som Socialdemokraterna instämmer i. Dessutom föreslår dem att överskottet viks till fritidsverksamheten, som är en av de verksamheter som drabbats hårdast av de borgerliga nedskärningarna i kultur- och fritidsnämnden.

– Det liberalledda styret gör stora nedskärningar i fritidsverksamheten, detta samtidigt som att de röstade nej till vårt förslag om kommunal finansiering till Lov i Lund. Nu skapas en möjlighet att lindra detta och tillföra 300 000 kronor. Det täcker långt ifrån hela behovet, men varje tillförd krona till fritidsverksamheten är en välinvesterad krona, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email