Anders Löwdin

Satsa på Dalbybornas folkhälsa

I ett lundaförslag till tekniska nämnden finns ett förslag på en multisportyta för lek och idrott på Påskagänget i Dalby. I Socialdemokraternas budgetförslag finns en särskild satsning på spontanidrottsytor, pengar som Socialdemokraterna bland annat vill använda för att införliva lundaförslaget.

Förslaget om en multisportyta för lek och idrott på Påskagänget har väckts av Dalbyborna och föreningslivet i Dalby. I anslutning till den föreslagna platsen bor det många barnfamiljer och på sikt kommer det att flytta ännu fler dit. Behovet av ytor för idrott och rekreation kommer på sikt således att öka ytterligare. Därför föreslår nu Socialdemokraterna att tekniska nämnden ska bifalla lundaförslaget och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet i Dalby ta fram ett förslag på en multisportyta för lek och idrott på Påskagänget för genomförande 2020.

– För oss socialdemokrater är folkhälsa och välmående en prioriterad fråga. Lundaförslaget går helt i linje med vårt budgetförslag och precis som de som skickat in lundaförslaget vill vi skapa fler möjligheter för kommuninvånarna att röra på sig. Därför vill vi ge tekniska förvaltningen ett tydligt uppdrag så att förslaget genomförs under 2020, säger Lena Fällström (S), Socialdemokraternas gruppledare i tekniska nämnden.

Lundaförslaget behandlades i kultur- och fritidsnämnden i mars tidigare i år. Där lämnade socialdemokraterna en uppmaning till tekniska nämnden (som äger marken) att fatta ett positivt beslut. Sedan dess har dialogen om förslaget fortsatt, inte minst med dalbyborna som på bred front efterfrågar att beslutet blir verklighet. Men beslutet tycks förhalas av det borgerliga minoritetsstyret som ännu inte lyft frågan till tekniska nämnden.

– Vår inställning är att alla har rätt till en aktiv fritid. Då krävs det satsningar på föreningslivet, på idrottshallar och på ytor för spontanidrottande. En spontanidrottsyta på Påskagänget är en sådan pusselbit och vi delar helt intentionen i förslaget. Men i vårt budgetförslag går vi också fram med flera viktiga investeringar, inte minst på ett badhus i Dalby, en ny ishall och en satsning på ett nytt kampsportscentrum, säger Sebastian Persson (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

facebook Twitter Email