Satsa på Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Under förra mandatperioden utarbetades ett förslag till upprustade och nya gemensamma lokaler för Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet. Socialdemokraterna föreslår nu att investeringen genomförs och att renoveringen och tillbyggnaden av Lindebergska skolan påbörjas snarast.

Mellan Kulturskolan och Lars-Erik Larsson-gymnasiet finns ett helt unikt samarbete. Den fristående gymnasieskolan delar såväl lokaler, som flera lärare och mycket utrustning med kommunala Kulturskolan. Gemensamt har de båda att de är trångbodda och så populära att söktrycket vida överstiger kapaciteten för de båda skolorna. Dessutom så lever Lars-Erik Larsson-gymnasiet redan på lånad tid då deras tillfälliga bygglov för de egna modulerna går ut 2023. Så sent som på ett möte under onsdagen uppmanade Lars-Erik Larsson-gymnasiet Lunds politiker att agera.

2016 tog socialdemokraterna initiativ till ett blocköverskridande arbete för att utarbeta förslag till hur lokalproblematiken skulle kunna lösas. Detta resulterade i ett mycket genomarbetat förslag där Lindebergska skolan renoveras och restaureras samt kompletteras med en tillbyggnad på samma tomt. Detta för att ge såväl Kulturskolan som Lars-Erik Larsson-gymnasiet bästa möjliga förutsättningar. Detta beräknades 2018 kosta 140 miljoner kronor och var med i Socialdemokraternas budgetförslag samma år. Men det nytillträdda borgerliga styret strök däremot alla pengar till investeringen i sin budget direkt efter valet. Investeringen fanns inte heller med i den budget för 2020 som det borgerliga minoritetsstyret presenterade under måndagen. Därför kräver Socialdemokraterna nu att styret tänker om och tar höjd för investeringen som nu bedöms till 150 miljoner kronorna, vilket är den summa som investeringen i dagsläget beräknas kosta, och att skolan ska stå klar 2022.

– Det borgerliga styret riskerar att slå undan benen på två fantastiska skolverksamheter. Behoven är akuta för Lars-Erik Larsson-gymnasiet och det hade varit ett stort lyft för Kulturskolan. Initiativet till investeringen togs i bred politisk enighet, vi hoppas det kommer att förbli så. Vi socialdemokrater kommer fullt ut att inkludera satsningen i vårt budgetförslag, säger Anders Almgren (S), oppositionsråd.

Såväl fristående gymnasieskolors som Kulturskolans framtida förutsättningar har diskuterats en hel del under våren i Lunds kommun. Bland annat har de borgerliga politikerna lovat att Kulturskolans förutsättningar inte ska försämras när det nya styret inför den så kallade musikchecken. Men Socialdemokraterna efterfrågar nu att det borgerliga styret går från ord till handling i ett konkret och akut fall.

– Från Socialdemokraternas sida är detta en prioriterad investering. Här skapar vi unika förutsättningar för två väldigt bra verksamheter som dessutom blir ännu bättre av att de samarbetar så mycket som de gör. Med tanke på de signaler som skickats från det borgerliga minoritetsstyret om gymnasieplanering och Kulturskolan borde det finnas goda förutsättningar för dem att instämma i vårt förslag, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email