Sebastian Jaktling

Satsning för att möta det ökade våldet i nära relationer i samband med coronaviruset

Socialdemokraterna i Lund vill att stödet till kvinno- och tjejjourer tillfälligt ökas i ljuset av att våld i nära relationer ökar under den pågående pandemin. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår de en ökning med 500 000 kronor.

Som en åtgärd för att minska spridningen av coronaviruset arbetar fler och fler hemma samtidigt som gymnasieungdomar och studenter bedriver sin utbildning på distans. Under mars månad ökade anmälningarna av våld i nära relationer med nära 50 % i Lunds kommun jämfört med mars förra året. Liknande ökningar har setts i bland annat Frankrike.

För att möta utvecklingen förstärker nu kvinno- och tjejjourer sitt arbete. Ett arbete som Socialdemokraterna i Lund vill stötta och därför föreslår att stödet till Lunds kvinno- och tjejjourer ökas under pandemin. I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslås en förstärkning med 500 000 kronor för innevarande år.

– Vi har sett oroväckande signaler både från jourerna och från polisens statistisk. Därför föreslår vi socialdemokrater att stödet till kvinno- och tjejjourerna tillfälligt höjs för att stötta dem i deras arbete mot våld i nära relationer. Detta ser vi som ett naturligt steg i det stärkta samarbete som inleddes under förra mandatperioden, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Förslaget föreslås som en komplettering till den satsning som den socialdemokratiskt ledda regeringen och dess samarbetspartier presenterade i början av april. En satsning där de tillför 100 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationers arbete med barn och unga i utsatta situationer samt med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer.

– Med en ökad isolering och när mer tid spenderas hemma ökar risken för att barn, unga och kvinnor blir mer våldsutsatta. Därför är den nationella satsningen från vår feministiska regering direkt avgörande för att stärka det arbete som redan görs och med en lokal satsning skulle Lunds kommun visa att man fortsatt är en röst och aktör att räkna med när det gäller att bekämpa våld i nära relationer, säger Elin Gustafsson (S), riksdagsledamot.

Förslaget finns att läsa i sin helhet här.

facebook Twitter Email