Lina Olsson

Sätt stopp för nedskärningarna i skolan

Den 23 januari ska barn- och skolnämnden anta sin internbudget. Socialdemokraterna riktar kritik både mot internbudgetprocessen och mot de stora nedskärningarna som de budgeten innebär.

Den 23 januari ska barn- och skolnämnden besluta om internbudget och verksamhetsplan för 2020. En internbudget som innebär stora nedskärningar för Lunds skolor, förskolor och fritidshem. Socialdemokraterna, som i juni föreslog nära 78 miljoner kronor mer till barn- och skolnämnden än det liberalledda styret, tycker inte att förslaget till internbudget duger och vill avslå förslaget. Istället tycker socialdemokraterna att kommunfullmäktige borde tillskrivas om mer pengar. 

Utöver dem 7 miljoner kronor som kommunstyrelsen tillförde tidigare i januari vill socialdemokraterna att ytterligare 71 miljoner kronor tillförs. Detta menar man är nödvändigt för att säkra kvaliteten, för att kunna öka personaltätheten och ge lundaelverna en bra skolgång. Socialdemokraterna menar att en del av finansiering bör komma från Lunds kommuns del av de välfärdsmiljarder som den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade den 20 januari, där Lunds kommun får 42,4 miljoner kronor. Men också att Lunds kommun svarar upp med en egen satsning, något som är möjligt att göra utan att höja skatten och fortsatt göra ett starkt ekonomiskt resultat 2020.

– De borgerliga nedskärningarna slår som hårdast mot barn och unga. Vi socialdemokrater är övertygade om att en bra skola också är en bra start i livet och vi har ett ansvar att erbjuda våra barn och unga det. När nu den socialdemokratiskt ledda regeringen dessutom gjort en stor satsning på välfärden så borde vi ta ett omtag och se till så att vi får en bra skolbudget på plats som höjer kvaliteten istället för att sänka den och som ökar lärartätheten istället för att minska den, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Socialdemokraterna är också kritiska till processen som lett fram till förslaget på internbudget. De kritiserar dels att det saknas tydliga och ordentliga risk- och konsekvensbeskrivningar. Något som såväl socialdemokraterna som de fackliga organisationerna efterfrågat tidigare. Men också det faktum att det borgerliga styret fortsatt inte kan ge klarhet åt exakt vilka konsekvenser budgeten ger. På en pressträff tidigare i januari meddelade dem att det fortfarande återstår 47 miljoner kronor att hantera i nedskärningar, men hur det ska gå till har de inte kunnat ge besked åt ännu.

– Processen kring internbudgeten måste förbättras. . Inga ordentliga risk- och konsekvensanalyser är gjorda. Men det finns inte heller en plan för hur nedskärningarna ska hanteras i praktiken utan det ansvaret skjuts över på rektorerna att lösa. Det är att fly sitt ansvar som politiker. Därför är det enda seriösa att göra att tillföra tillräckligt med resurser för att sätta stopp för nedskärningarna, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email