Socialdemokraterna

Sätt stopp för nedskärningarna i skolan

Den 9 januari kan kommunstyrelsen besluta om att öka budgetanslagen till skolorna och förskolorna i Lunds kommun. Socialdemokraterna vill sätta stopp för de stora nedskärningarna och föreslår att cirka 90 miljoner mer tillförs till skol- och utbildningsbudgetarna. Något som det borgerliga styret och Sverigedemokraterna tidigare stoppat.

På kommunstyrelsen den 9 januari finns förslag om att tillföra mer resurser till skolan. Ett är Eva Roslunds lundaförslag om att riva upp skolbudgeten, men också Socialdemokraternas förslag om att riva upp hela den kommunala budgeten och stoppa nedskärningarna inom såväl skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och inom kultur- och fritidsverksamheterna. Framförallt skolbudgeten har varit omdebatterad under sommaren och hösten. Socialdemokraterna försökte så sent som i december 2019 tillföra cirka 90 miljoner mer till skola och utbildning inom kommunen, något det borgerliga styret stoppade tillsammans med Sverigedemokraterna. Då sade det borgerliga styret att mer pengar inte behövdes till skolan.

Men nu på kommunstyrelsen väntas det borgerliga styret vilja tillföra 7 miljoner kronor till barn- och skolnämnden, detta eftersom att barn- och skolnämnden annars skulle gå miste om statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen i mångmiljonklassen. Men Socialdemokraterna fortsätter rikta kritik mot det borgerliga styret och menar att de 7 miljonerna närmast kan liknas vid en tummetott i sammanhanget och kan som bäst bara stoppa mindre delar av den borgerliga nedskärningsbudgeten.

– Det svänger snabbt i det liberalledda styret. För en månad sedan menade de att inte en endaste krona mer behövdes, nu vill de skjuta till 7 miljoner. Det liknar närmast en fars i hur de i efterhand ändrar sig och försöker täppa till hålen som de själva skapat. Det visar att de presenterade en budget i juni utan att ha tagit reda på konsekvenserna av den. Dessutom så saknas det långt mer för att bibehålla och utveckla kvaliteten i våra skolor. Det är grundläggande matematik att 7 miljoner inte kan ersätta de 90 miljoner kronor behöver i ökade resurser innevarande år, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Almgren riktar också skarp kritik mot att det borgerliga styret medvetet förhalat lundaförslaget om att riva upp skolbudgeten. Tjänstemännen var helt klara med ärendet redan i början av oktober men kommunstyrelsens ordförande, Philip Sandberg (L), har medvetet låtit ärendet vänta. Något som Almgren menar både urholkar kommunens system med lundaförslag från medborgarna och förtroendet för den kommunala demokratin.

– Vi har en ordförande i kommunstyrelsen som verkar stoppa förslag som inte faller honom i smaken i malpåse. Nu har de aktivt förhalat ärendet för att den borgerliga skolbudgeten ska börja gälla och försämringarna börjar rullas ut. Dessutom vill de fortsatt förhindra att kommunfullmäktige får avgöra frågan, trots att de är den enda instans i Lunds kommun som kan riva upp budgetbeslutet och besluta om en annan tilldelning. Detta eftersom att den borgerliga ”kvintetten” inte är i majoritet i kommunfullmäktige. Hela agerandet är ett demokratiskt haveri av sällan skådat slag, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

facebook Twitter Email