Sebastian Jaktling

Skapa en litterär oas mitt i staden

2020 firar Lunds stadsbibliotek, i sin nuvarande form, 50 år. För att uppmärksamma detta föreslår Socialdemokraterna tar fram ett upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska trädgården och på så vis skapa en litterär oas mitt i staden.

Lunds stadsbibliotek har funnits sedan 1864, men sedan 1970 har stadsbiblioteket legat på sin nuvarande plats. För att uppmärksamma att det i år är 50 år sedan stadsbiblioteket slog upp portarna här planerades ett stort jubileum under våren. Detta ställdes dock in på grund av den pågående pandemin. Som ett sätt att ändå uppmärksamma 50-årsjubileet föreslår nu Socialdemokraterna ett upprustningsprogram för stadsbiblioteket och Löwengrenska trädgården. Socialdemokraterna vill knyta ihop stadsbiblioteket med Löwengrenska trädgården, parken på bibliotekets norra sida.

— Löwengrenska trädgården är en fantastisk park belägen mitt i staden och som skulle kunna bli både ännu bättre och mer tillgänglig för lundaborna. Att öppna upp stadsbiblioteket och knyta ihop det tydligare med parken skulle kunna skapa flera mervärden för biblioteket, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

2019 invigdes Childrens meeting place i Löwengrenska trädgården, vilket är ett sätt att värna om och stärka barns rättigheter. Detta menar Socialdemokraterna ska ses som ett första steg i hur parken kan användas. Om parken och stadsbiblioteket knyts ihop bättre kommer det göra att parken kan användas som ett grönt vardagsrum för biblioteket vilket skulle addera ytterligare en dimension till bibliotekets verksamhet.

— Genom att knyta ihop stadsbiblioteket och Löwengrenska trädgården med varandra kan parken nyttjas som ett extra rum i bibliotekets verksamhet. Det gäller såväl programverksamheten som caféet och för de av oss som besöker biblioteket i vanliga fall, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Motionen i sin helhet kan du läsa här.

facebook Twitter Email