Lina Olsson

Skolpengar ska gå till ökad lärartäthet – inte kamerabevakning

Lunds kommun har sedan tidigare tagit beslut om att öka kamerabevakning på kommunens skolor. Det är Socialdemokraterna positiva till. När finansieringen diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott drev den borgerliga Lundakvintetten igenom att kostnaden för kamerorna ska betalas av skolorna. Något som Socialdemokraterna motsatte sig.

Kommunstyrelsen i Lunds kommun har tidigare tagit initiativ om att öka kamerabevakning på kommunens skolor. Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott, efter förslag från kommunkontoret, gå vidare med att installera kamerabevakningsutrustning på de 10 skolor som är mest utsatta för skadegörelse. Detta fanns det enighet om i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Konflikten handlade däremot om vem som ska bekosta kamerabevakningen. Den borgerliga så kallade Lundakvintetten tycker att barn- och skolnämnden och skolorna ska stå för kostnaderna, något som Socialdemokraterna motsatte sig. Socialdemokraterna föreslog istället att kommunstyrelsen ska bekosta kamerorna. Dels för att initiativet kommer från kommunstyrelsen och inte från skolorna. Men framförallt för att skolornas resurser i kommunen redan är kraftigt begränsade till följd av de borgerliga nedskärningar och Socialdemokraterna vill att skolornas resurser ska gå till lärarlöner och läromedel.

– Hela 92 % av Sveriges kommuner har högre lärartäthet än Lunds kommun. Att då göra som Lundakvintetten och pådyvla skolorna ytterligare kostnader och riskera ytterligare glesare lärartäthet är häpnadsväckande. Skolorna måste få lägga resurser på sin huvuduppgift och det är att erbjuda våra elever en bra skolgång. Kostnaderna för kameraövervakning måste lösas med centrala medel i kommunen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna ser detta som ytterligare ett försök från Lundakvintetten att skära ner på skolans resurser. Något som Socialdemokraterna motsätter sig.

– Vi har redan sett de många negativa konsekvenserna av den borgerliga skolpolitiken. Att då belägga skolan med nya utgifter n när behovet egentligen är det motsatta är en politik vi socialdemokrater inte kan acceptera. Ska Lunds kommun bli en skolkommun i framkant måste vi helt bryta med den borgerliga skolpolitiken, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email