Pixaby

Slopa den kommunala hjälpmedelsavgiften

Hjälp lundaborna att komma ut genom att avskaffa den kommunala hjälpmedelsavgiften, det föreslår Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i en motion till kommunfullmäktige.

2020 införde den borgerliga så kallade ”Lundakvintetten”, med hjälp av Miljöpartiet, en abonnemangsavgift på hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning och dessutom en avgift för att lämna tillbaka de hjälpmedel man inte längre behöver eller har råd att ha kvar. Efter införandet har många röster höjts om hur hjälpmedelsavgifterna begränsar lundabornas rörlighet och tillgång till det offentliga rummet.

I coronapandemins spår har många blivit isolerade i sina hem. Detta har bidragit till en ökad ensamhet. Inte minst har våra seniorer och personer med fysiska funktionsnedsättningar drabbats hårt av detta då det finns hinder att röra sig i de offentliga miljöerna och träffa vänner och familj i till exempel våra parker. Ett av dessa hinder, menar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, är hjälpmedelsavgifterna. Därför föreslår de nu i en gemensam motion att de avskaffas.

– Som kommun borde vi underlätta för människor att komma ut och röra på sig och delta i det offentliga livet. Hjälpmedelsavgifterna är en stark begränsning och inskränkning i detta, som slår extra hårt under den pågående pandemin, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

– Detta är en förändring för jämlikhet! Kommunen gjorde ett ekonomiskt överskott på flera hundra miljoner kronor förra året. Jag tror inte någon skattebetalare missunnar någon de hjälpmedel man behöver för att ha en fungerande vardag, säger Helena Falk (V), partiföreträdare.

– Vi motsatte oss införande av dessa avgifter från början då vi ser att de slår hårt mot de som redan har det tufft på många sätt. Avgifterna riskerar att begränsa människors frihet och rörlighet, säger Maja Grubelic (Fi), partiföreträdare.

Motionen finns att läsa här.

facebook Twitter Email