Pixaby

Socialdemokraterna föreslår hyresfrihet för näringsidkare

Socialdemokraterna vill utöka kommunens insatser gentemot näringsidkare i kommunen. De föreslår nu att de som hyr lokaler av kommunen erbjuds hyresfritt under mars och april.

Lunds kommun har tidigare i veckan presenterat ett åtgärdspaket för att hjälpa Lunds företagare och föreningar i ljust av den pågående coronapandemin. Socialdemokraterna står som flera andra partier bakom förslagen till åtgärder. Men Socialdemokraterna anser att åtgärderna inte är tillräckliga så de föreslår ytterligare åtgärder inom ramen för de beslut som ska fattas i nästa vecka.

Socialdemokraterna vill se att den kommunala organisationen kraftsamlar ytterligare och menar att i detta läge sätts förmågan att prioritera på prov. De föreslår därför att de delar av näringsidkare som hyr lokaler av Lunds kommun, oavsett om det är via Lundafastigheter eller via Lunds kommuns fastighets AB (LKF), ska erbjudas hyresfrihet under mars och april, samt därefter att en månatlig prövning görs fram tills dess att pandemin är över. Fastighetsägare, däribland kommunen, står bättre rustade att klara denna typ av kris då fastigheterna i sig utgör reella tillgångar. Tillgångar som servicebranschen inte har.

– Det kommer en dag när detta är över och vi alla vill att samhället ska vara som vanligt igen. Då behöver vi se till att frisörer, caféer, restauranger med mera kan överleva denna kris. Endast en förlängd betaltid med hyrorna räcker inte. Caféerna och restaurangerna kan nu inte koka kaffe eller laga luncher som kan säljas i höst. Pengarna de nu inte tjänar kommer inte igen, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna ser sitt förslag som en investering för att Lund ska kunna återgå till en vardag så småningom. De hoppas dessutom att fler fastighetsägare följer efter med liknande initiativ.

– Besöksnäringen går bokstavligt talat på knäna. Vi menar att Lunds kommun måste göra allt som är möjligt för att hjälpa till. Här kan det offentliga som fastighetsägare gå före och erbjuda hyreslättnader för de som hyr lokaler av kommunen. De samhällsekonomiska konsekvenserna att inte göra detta skulle sannolikt vida överstiga kostnaderna för de uteblivna hyror de närmsta månaderna, säger Mattias Olsson (S), vice ordförande i LKF.

Socialdemokraternas förslag bygger inte på att samtliga näringsidkare som hyr lokaler av kommunen ska erbjudas hyresfritt utan de branscher som drabbats hårdast. Aktuella branscher är till exempel restauranger, frisörer, besöksnäringen och sällanköpsvarorhandeln och prövningen måste vara branschvis.

Socialdemokraterna vill också att kommunen uppmanar andra fastighetsägare att följa exemplet i syfte att minska konsekvenserna av pandemin, samt uppmanar banker och kreditgivare att vidta åtgärder i samma riktning.

facebook Twitter Email