Pixaby

Socialdemokraterna föreslår pandemistöd åt föreningslivet

Socialdemokraterna tycker att Lunds kommun ska avsätta 3,5 miljoner kronor i pandemistöd till föreningslivet. Detta föreslår de i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Under hösten avsatte kommunstyrelsen i bred enighet ett stöd till idrottsföreningarna på totalt 3,5 miljoner kronor. Efter detta har ytterligare ett stöd arbetats fram som kompensation för stora idrottsevenemang som ställts in, detta stöd var på totalt 2 miljoner kronor. Lunds kommun har fått kritik från föreningslivet att stödet riktats enbart till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna menar att föreningarna delvis har rätt i sin kritik och föreslår nu att kommunstyrelsen avsätter 3,5 miljoner kronor i ett kompletterande föreningsstöd för att stötta även de föreningar som inte är idrottsföreningar.

– Det starka föreningslivet är en oerhört viktig och omistlig del i Lunds kommun. Här finns en oerhörd bredd med, utöver idrotten, allt från scoutföreningar till kulturföreningar. Det är bra att vi stöttat idrotten under hösten, men det är uppenbart att det inte räcker där, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna föreslår att stödet finansieras av kommunstyrelsens nya ”coronabuffert”, men att det i likhet med stödet till idrottsrörelsen administreras och beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Detta eftersom att kultur- och fritidsnämnden är den instans inom kommunen som har mest kontakt med föreningslivet.

– Ett nytt åtgärdspaket riktat till föreningslivet kan vara avgörande för föreningarnas framtida existens. Jag har full förståelse för den kritik som bland annat Torns Scoutkår riktat mot kommunen om att de exkluderats från tidigare stödpaket. Nu vill vi att kommunstyrelsen gör om och gör rätt och tar fram ett kompletterande stödpaket till det vi har kunnat erbjuda idrottsrörelsen, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

Förslaget kan du läsa här.

facebook Twitter Email