Jens Ohlsson

Socialdemokraterna går i opposition

Under dagen har det blivit klart att Lunds kommun den kommande mandatperioden får ett borgerligt minoritetsstyre lett av Liberalerna. Det innebär att Socialdemokraterna i Lund nu går i opposition.

Den 25 oktober väljer Lunds kommunfullmäktige ny kommunstyrelse och nya kommunal- och oppositionsråd. Socialdemokraterna har redan innan valet sagt att det finns ett behov av mer samarbete för att ta Lunds kommun fortsatt framåt. Sedan valdagen har därför samtal med samtliga partier förutom Sverigedemokraterna förts för att hitta bra politiska lösningar i ett svårt parlamentariskt läge.

– Vi är Lunds största parti och har utifrån det fört samtal i syfte att skapa ett blocköverskridande majoritetsstyre. Vi tycker att Lund behöver en stabil majoritet som kan styra kommunen. Nu blir det tyvärr inte så. Vi stänger inte dörren utan är beredda att föra fler samtal om behov uppstår, säger Anna-Lena Hogerud, Socialdemokraterna i Lunds ordförande.

Det tillträdande borgerliga minoritetsstyret, bestående Moderaterna, Liberalerna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna, får inte majoritet i facknämnderna (som barn- och skolnämnden, byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden med mera). Där blir de två traditionella blocken lika stora och Sverigedemokraterna blir vågmästare. Ett scenario som inte hade uppstått vid ett blocköverskridande styre.

– I Lunds kommun finns det goda förutsättningar för att forma ett blocköverskridande majoritetsstyre. Det är beklagligt att de borgerliga partierna väljer bort detta och istället aktivt stärker Sverigedemokraternas inflytande nämnderna. Vi har ett stort förtroende att förvalta från våra väljare. Det blir extra viktigt med en stark opposition när styret sitter i minoritet i flera av de viktigaste organen i kommunen, säger Anders Almgren, Socialdemokraterna i Lunds toppnamn.

facebook Twitter Email