Riksdagen & Per Wilkens

Socialdemokraterna i Lunds nomineringar till riksdag och region

På måndagskvällens medlemsmöte beslutade Socialdemokraterna i Lund om nomineringar till riksdag och region. Flera av personerna som nu nomineras har redan idag tunga förtroendeuppdrag, andra är nya krafter och tillsammans kommer de representera Lundaborna väl. Lunds nomineringar skickas nu vidare för att behandlas inom valkretsarna. 

Till riksdagen beslutade medlemmarna att nominera, i följande ordning:

Morgan Johansson
Elin Gustafsson
Ali Ismail
Eleni Rezaii Liakou

Till regionen beslutade medlemmarna att nominera, i följande ordning:

Anna-Lena Hogerud
Mattias Olsson
Klara Twete
Andreas Brodin
Jeanette Olsson
Vlasta Sabljak
Ann-Louise Levau
Ann-Margreth Olsson

Nu går arbetet vidare i Skåne läns södra valkrets för riksdagslistan och mellankretsen i Skåne för regionlistan. De slutgiltiga listorna beslutas på Skånes Socialdemokratiska partidistrikts valkonferens 3 mars 2018.

facebook Twitter Email