Jens Ohlsson/Per Wilkens

Socialdemokraterna i Skåne har haft valkonferens

Under lördagen den 13 oktober samlades den skånska socialdemokratiska partidistriktet för valkonferens. På dagordningen stod val till regionala poster.

Under valkonferensen valdes socialdemokratiska ledamöter och ersättare till Region Skånes alla nämnder och styrelser. Flera personer valdes från Socialdemokraterna i Lund.

Anna-Lena Hogerud, som bland annat är ordförande i Socialdemokraterna i Lund och i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, valdes till ledamot i regionstyrelsen, regionstyrelsens arbetsutskott och till gruppledare i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd. Anna-Lena kommer också att ingå i hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott.

Mattias Olsson, som idag bland annat är ordförande i LKF, valdes till ledamot i regionstyrelsen, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och till gruppledare i Region Skånes nya primärvårdsnämnd. Mattias kommer också att ingå i primärvårdsnämndens beredningsutskott.

Klara Twete, som idag bland annat är vice ordförande i servicenämnden i Lunds kommun, valdes till ledamot i kollektivtrafiknämnden och ersättare i kollektivtrafiknämndens beredningsutskott.

Preben Widerberg blev vald att sitta som ledamot i sjukvårdsstyrelsen för SUS.

Gunnar Jönsson till gruppledare i följande tre stiftelser; stiftelsen Skånska landskap, stiftelsen Fritidsområden i Skåne samt stiftelsen OD Krooks donationsfond i före detta M och L län.

Britt-Marie Boije Lundqvist valdes till ersättare i styrelsen för Malmö Opera och Musikteater AB.

facebook Twitter Email