Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kräver att föreningarna inkluderas i kommunens pandemiåtgärd om hyresnedsättning

Socialdemokraterna kräver att föreningarna som drabbas ekonomiskt av coronapandemin ska erbjudas samma villkor om hyresnedsättning som kommunen erbjuder till drabbade företag. Socialdemokraterna menar att det borgerliga styret riskerar att dra ärendet i långbänk och kräver att det hålls ett extra sammanträde med kommunstyrelsen nästa vecka där beslut om hyresnedsättningar kan fattas.

Socialdemokraterna föreslog redan i mars att kommunen skulle erbjuda hyresfritt till de företag och föreningar i kommunen som drabbats hårdast av den pågående pandemin. Först stoppades det av det borgerliga styret, men efter de gemensamma förhandlingarna över parti- och blockgränserna kunde 9 av kommunens 10 partier enas om att erbjuda de företag som drabbats av den pågående pandemin, efter en individuell prövning, hyresnedsättningar om 50 % om de har kommunen eller något av de kommunala bolagen som hyresvärd. I dessa förhandlingar fick inte Socialdemokraterna igenom sitt förslag om att inkludera föreningar.

Men Socialdemokraterna har fortsatt lyfta frågan. När Lunds Rådhus AB hade styrelsemöte den 27 april tog de u upp frågan igen. Socialdemokraterna har också lyft frågan i kultur- och fritidsnämnden och fick den 29 april upp ett särskilt ärende på mötet. Under det ärendet presenterade kultur- och fritidsförvaltningen ett underlag som beskriver föreningarnas ekonomiska läge. Där framgår det att de flesta föreningar i nuläget har ett stabilt ekonomiskt läge, främst till följd av att kommunen nyligen betalat ut det kommunala lokala aktivitetsstödet. Kultur- och fritidsförvaltningen menar dock att läge skulle kunna bli ett helt annat om pandemin håller i sig under sommaren. Samtidigt finns det också föreningar, som inte har den typen av stöd från kommunen, som står inför mer akuta behov redan i nuläget.

– Föreningslivet är oerhört viktigt för kommunen och lundaborna, inte minst för de barn och unga som bor i kommunen. Vi behöver genomföra åtgärder som ser till att föreningslivet klarar sig igenom den här krisen. Kommunen behöver en bred palett av lösningar för våra föreningar, som till sin natur har väldigt olika förutsättningar att ta överleva en sådan här kris. Hyresnedsättningen är en sådan åtgärd, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna är oroliga att ärendet om hyresnedsättningar kommer dras i långbänk och att det innebär att det finns föreningar som inte kommer överleva pandemin. Därför kräver Socialdemokraterna att Lunds kommun agerar snabbt och beslutar att inkludera föreningar i det tidigare beslutet om hyresnedsättningar. Socialdemokraterna föreslår därför att det hålls ett extra sammanträde med kommunstyrelsen redan den 13 maj.

– Det borgerliga styret verkar tveka inför hur kommunen ska kunna ge föreningslivet långsiktig hjälp. Vi socialdemokrater lyfte denna fråga för över en månad sedan och kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett bra underlag. Det är dags att gå från ord till handling och sätta ner foten i frågan och erbjuda föreningarna samma förutsättningar till hyresnedsättningar som vi erbjuder till företagen, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email