Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kräver att kommunens hyresrabatter för drabbade företag återinförs

Socialdemokraterna vill se fler åtgärder för att stötta det lokala näringslivet i sviterna av den pågående pandemin. Bland annat vill man att hyresrabatterna för företag som hyr lokaler av Lunds kommun återinförs.

Den 12 augusti rapporterade Sydsvenskan om ytterligare en konkurs i Saluhallen i Lund. Att kommunen agerade sent med hyresrabatter, och att de hyresrabatter som väl kom på plats slutat gälla den siste juni, beskrivs som en av anledningarna. Men också att många andra fasta kommunala kostnader kvarstått utan rabatt.

Socialdemokraterna föreslog redan innan sommaren att hyresrabatterna skulle förlängas, men det borgerliga styret röstade nej. I en ny skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Socialdemokraterna att hyresrabatterna återinförs och att de ska vara året ut. Dessutom vill de att fler åtgärder kommer på plats för att stötta det lokala näringslivet. Till exempel vill de att lättnader av andra fasta kommunala avgifter utreds.

– Pandemin är långt ifrån över. Vi kan som kommun inte å ena sidan uppmana folk att hålla i och hålla ut med egna uppoffringar när vi å andra sidan själva slutar med de stödåtgärder som gjorts tidigare för till exempel näringslivet. Dessa åtgärder behöver både bli fler och vi behöver se till att de håller i under en längre period, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna trycker också på vikten av att Lunds kommun är lyhörda mot näringslivet och att nya åtgärder tas fram i samråd med dessa. Därför har de dels föreslagit att de nya åtgärderna som ska tas fram görs i samråd med intresseföreningar som till exempel handelsföreningen och krögarföreningen. Dessutom föreslår de att kommunens näringslivsråd sammankallas, något som ännu inte hänt under hela mandatperioden, för att diskutera framtida pandemiåtgärder relaterat till näringslivet.

– Det är viktigt att kommunens dels tar in förslag från näringslivet men också att de förslag på åtgärder som finns förankras hos de som berörs av dem. Att Philip Sandberg (L) hitintills valt att inte en enda gång sammankalla kommunens näringslivsråd är i sig märkligt, men det är ett givet forum för att diskutera pandemiåtgärder riktat till näringslivet och därför tycker vi det är dags att rådet sammanträder, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Läs förslaget i sin helhet här.

facebook Twitter Email