.

Socialdemokraterna kräver att konsekvenserna av indragningen av socialsekreterarna på polishuset utvärderas

Redan när det borgerliga styret och Miljöpartiet för snart ett år sedan beslutade att dra in de två socialsekreterartjänsterna på polishuset var Socialdemokraterna väldigt kritiska. I en skrivelse till socialnämnden kräver de nu att en konsekvensanalys av beslutet genomförs.

Sedan 1980-talet har socialnämnden haft socialsekreterare placerade på polishuset i Lund. Detta var länge unikt i landet men över tid har flertalet kommuner har tagit efter ”lundamodellen”. Både polisen och socialförvaltningen har vittnat om ett framgångsrikt arbete. De två tjänsterna blev dock indragna i början av 2020 som en konsekvens av det borgerliga styrets och Miljöpartiets budgetuppgörelse, som bland annat innebar stora nedskärningar i socialnämnden. Detta har sedan innan kritiserats av Socialdemokraterna. I en skrivelse till socialnämnden begär de nu en konsekvensanalys av beslutet.

— Forskning visar på att vi genom tidiga insatser skapar de bästa verktygen för en effektiv brottsbekämpning. Dessutom vet vi att barn som begår brott ofta har en svår familjesituation. Där har de två socialsekreterarna på polishuset haft en nyckelroll, då de har kunnat nå barn och unga snabbt och effektivt. Detta har jag själv sett i mitt tidigare arbete som polis. Vi är oerhört oroliga över utvecklingen och därför kräver vi nu att konsekvenserna av indragningen analyseras, säger Jörgen Nilsson (S), representant i socialnämnden.

Socialdemokraterna har tidigare kritiserat Lunds kommuns styrande partiers stora nedskärningar. De menar att konsekvenserna av besparingarna som genomförts inom kommunens olika verksamheter riskerar leda till en ökad otrygghet bland kommuninvånarna.

— Jag tycker det är mycket märkligt att borgerligheten å ena sidan understryker vikten av trygghetsskapande åtgärder och å andra sidan gör upp med Miljöpartiet om att genomföra enorma nedskärningar i de nämnder som ansvarar för de förebyggande verksamheterna. Indragningen av socialsekreterartjänsterna på polishuset är tyvärr bara ett av många konkreta exempel på konsekvenserna av Lundakvintettens ekonomiska politik, säger Lina Olsson (S), oppositionsråd.

Läs förslaget här.

facebook Twitter Email