Elfva Barrio

Socialdemokraterna kräver att krisande företag behandlas lika i Lunds kommun

Socialdemokraterna har tidigare kritiserat Lunds borgerliga styre för att företag som får hyresrabatter av Lunds kommun behandlas olika beroende på vilken nämnd de hyr sina lokaler om. Något Socialdemokraterna vill få till en ändring på.

Socialdemokraterna har varit drivande i att Lunds kommun ska erbjuda hyresrabatter till företag som hyr sina lokaler av kommunen och som drabbats ekonomiskt av den pågående pandemin. När kommunstyrelsen den 5 maj behandlade frågan om hyresrabatter för första kvartalet 2021 beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk kompensation till servicenämnden för att möjliggöra en retroaktiv hyresrabatt för de företag som drabbats ekonomiskt under pandemin. Socialdemokraterna vill inkludera kultur- och fritidsnämnden i detta arbete så att företagen som hyr lokaler av dem också erbjuds motsvarande rabatt. Något det borgerliga styret avslog då ett ärende inte initierats av kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna kräver därför nu besked, genom en fråga i kommunfullmäktige, från kultur- och fritidsnämndens ordförande Christian Gehrmann (FNL) om han kommer att initiera ett sådant ärende så att kommunen behandlar kommunens näringsidkare på ett rättvist och likvärdigt sätt.

– Näringsidkare kan inte behandlas olika för att de hyr sina lokaler av olika delar av kommunen. Jag förväntar mig att de ansvariga politikerna agerar för att åtgärda problemet. Ska Lunds kommun vara en företagsvänlig kommun duger inte det här agerandet från Lundakvintetten, säger Sebastian Jaktling (S), 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Frågan finns att läsa här.

facebook Twitter Email