Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver att Lunds kommun gör en egen välfärdssatsning

På måndag, den 24 februari, ska kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut om förslag på fördelning av Lunds del av de nationella välfärdsmiljarderna. Socialdemokraterna föreslår att Lunds kommun möter den nationella satsningen med att därutöver även skjuta till en satsning på 52 miljoner kronor med kommunala pengar.

Socialdemokraterna i Lund välkomnar det stärkta nationella stödet till kommunerna, men anser att den för Lunds del dessutom måste kompletteras med ytterligare kommunala resurser. Det är vad som krävs för att riva upp de rekordstora nedskärningarna i skolan och säkra kvaliteten i välfärden i övrigt. Därför föreslår socialdemokraterna i Lund att kommunens andel av välfärdsmiljarderna, 63 miljoner kronor, kompletteras med ytterligare 52 miljoner kronor till välfärden med kommunala resurser. Det skulle göra att det totala tillskottet skulle bli 115 miljoner kronor.

– Det är bra att det nu finns en nationell samsyn om att vi behöver tillföra mer resurser till den kommunala välfärden. Men de nationella resurserna räcker inte för att sätta stopp för de borgerliga nedskärningarna i Lunds kommun och därför behöver kommunen också öka sin egen finansiering, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraterna har redan tidigare aviserat att tonvikten på fördelningen behöver vara på skola och utbildning eftersom det är där nedskärningarna är störst. Därför föreslår man att barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden tillsammans tillförs 80 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor mer än det borgerliga styrets förslag.

– Nedskärningarna i skolan och förskolan är ytterst påtaglig för såväl lärare som för eleverna. Vi behöver ge dem ett resurstillskott som sätter stopp för nedskärningarna. Med vårt förslag så säkerställer vi en bra arbetsmiljö för våra lärare, att det finns tillräckligt med resurspersonal att tillgå och att klasstorlekarna inte behöver växa. Detta är en satsning som Lunds kommun behöver hålla i sen för att rädda skolan och förskolan, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Just att det är ett resurstillskott som inte bara kan vara ettårigt understryker socialdemokraterna. Att bara tillföra resurser för 2020 enligt de borgerliga partiernas förslag lättar enbart något på nedskärningstrycket för innevarande år. I den budgetplan som det borgerliga styret tidigare presenterat och som kommunfullmäktige beslutat om väntar nämligen ännu större nedskärningar inom bland annat skola och utbildning kommande år. Redan till nästa år föreslår de att skolnämnderna ska skära ner med över 110 miljoner kronor. Mycket stora nedskärningar har också aviserats för bland annat vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

– De tvära kasten och de stora nedskärningarna måste få ett stopp. Alla lundabor måste kunna lita på att skolan, förskolan, omsorgen och annan kommunal service håller hög kvalitet. Personalen i välfärden måste få bra och stabila förutsättningar att fortsätta att utveckla och leverera bra välfärd och service. Med det nuvarande styret förändras förutsättningarna ständigt och jämnt, det är ohållbart. Nu behöver vi ordna en ordentlig finansiering av välfärden som håller över tid, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Socialdemokraternas förslag på fördelning och finansiering
Barn- och skolnämnden: 70 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: 10 miljoner kronor
Socialnämnden: 15 miljoner kronor
Vård- och omsorgsnämnden: 20 miljoner kronor

Socialdemokraterna föreslår, utöver de 63 miljoner kronorna från de nationella välfärdsmiljarderna, att 52 miljoner kronor tas från det av kommunen planerade resultatet.

facebook Twitter Email