Socialdemokraterna kräver avtal med Region Skåne för ombyggnation för kollektivtrafiken

Socialdemokraterna i Lund föreslog idag på kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ska avvakta med ett igångsättningstillstånd för trafikanläggningar på Klostergården. Socialdemokraterna kräver att kommunen tecknar ett avtal med Region Skåne där de garanterar framtida trafikering i enlighet med linjenätsutredningen.

Region Skåne kommer under sommaren genomföra stora nedskärningar i kollektivtrafiken i Lund efter beslut av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Bland annat innebär nedskärningarna att stadsbusslinje 3 inte längre ska gå längre än till Nöbbelöv. Detta trots att kommunen 2017 investerade mångmiljonbelopp för att möjliggöra så att stadsbussen skulle kunna köra vidare från Nöbbelöv via Vallkärra till Stångby, vilket de gör i dagsläget.

Efter Region Skånes besked om nedskärningar i kollektivtrafiken krävde Socialdemokraterna redan i februari att avtal skulle upprättas mellan Region Skåne och kommunen för att säkerställa att inte samma situation ska uppstå med den kommande investeringen på Klostergården.

När ärendet om igångsättningstillstånd för trafikanläggningar på Klostergården idag på kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog Socialdemokraterna att kommunen avvaktar med igångsättningen till dess att ett avtal är undertecknat där Region Skåne garanterar att fullfölja sitt utställda löfte om kollektivtrafik i Lunds kommun i enlighet med tidigare överenskommelser och fattade beslut. Detta fick inte gehör av det borgerliga minoritetsstyret.

– Tidigare har vi från kommunens sida kunnat lita på att muntliga överenskommelser gäller med Region Skåne. Efter maktskiftet till ett alliansstyre i Region Skåne verkar detta inte gälla längre. Då måste vi från kommunens sida säkerställa att vi inte blir blåsta av Region Skåne en gång till och se till att vi har ett juridiskt bindande avtal. Om det borgerliga styret i kommunen menar allvar med sin kritik från i våras så borde de löpa linan ut och ställa högre krav på Region Skåne och instämma i vårt förslag. Att lägga sig platt för regionen är att svika lundaborna och köpa besparingspolitiken i Region Skåne, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Ärendet avgörs på kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti.

facebook Twitter Email