Sebastian Jaktling

Socialdemokraterna kräver besked om arenautredningen

Sedan 18 månader har kommunstyrelsen haft i uppdrag att utreda de framtida förutsättningarna för skolidrotten och för arenaområdets framtid. Men istället för att presentera ett resultat av utredningen har enskilda partier i det borgerliga styret kommit med egna förslag. Socialdemokraterna kräver nu klara besked av kommunstyrelsens ordförande om vad som händer.

Sedan i februari 2019 har kommunstyrelsen haft i uppdrag att genomföra två parallella utredningar om framtida idrottsförutsättningar i Lunds kommun. Den ena utredningen handlar om hur skolidrottens behov ser ut och ska mötas framöver. Den andra utredningen handlar om arenaområdes utveckling och framtid. Ingen av dessa utredning har, trots att de pågått i över 18 månader, återrapporterats till politiken. Något som socialdemokraterna riktar kritik emot i en interpellation som Anders Almgren (S) idag lämnat in till kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L).

– Det har gått över 18 månader sedan kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen uppdraget att genomföra dessa två utredningar. Dessa uppdrag är också en direkt konsekvens av att det borgerliga styret drog i handbromsen kring tidigare beslut om arenautvecklingen. Men det verkar inte som att de inser hur brådskande dessa utredningar är, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Lars V. Andersson (C) har dock insett behovet av en skyndsam lösning på skolidrottsfrågan och har för Centerpartiets räkning lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en ny hall öster om det kommande Hedda Anderssongymnasiet. Även Rasmus Törnblom (M), ordförande i utbildningsnämnden, har lyft frågan om att en lösning behöver komma på plats skyndsamt. I interpellationen till kommunstyrelsens ordförande kräver Anders Almgren (S) besked kring vad det är den borgerliga så kallade Lundakvintetten egentligen vill.

– Att Lunds borgerliga styre spretar åt olika håll i mycket viktiga frågor är inget nytt. Men här behöver vi hitta en väg framåt för Lunds kommun skyndsamt. Då kan man inte göra som Sandberg och begrava frågan i en utredning i över 18 månader. Det är dags att styret kommer ur sina interna stridigheter i frågan och att vi kan gå vidare med en bra lösning för i första hand skolidrotten men även för arenaområdet, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Interpellationen till Philip Sandberg (L) finns att läsa här.

facebook Twitter Email