Pixaby

Socialdemokraterna kräver besked om kommunens friluftsbad

På förslag från socialdemokraterna beslutade kommunfullmäktige att göra stora investeringar i kommunens friluftsbad. Nu kräver socialdemokraterna besked om hur upprustningsarbetet går.

På förslag från socialdemokraterna avsattes investeringsmedel för upprustning av kommunens friluftsbad för 2019-2021. I mars 2019 föreslog socialdemokraterna att medborgarna skulle involveras i badens framtida utformning, något det borgerliga minoritetsstyret i fullmäktige då svarade skulle genomföras. Närmare ett år har sedan dess gått och mycket lite har ännu skett i frågan. Därför kräver Socialdemokraterna besked i kommunfullmäktige med en ny interpellation.

– Investeringarna i friluftsbaden är oerhört viktiga för Lunds kommun och en förutsättning för att stärka badens attraktivitet och funktionalitet. Nu vill vi ha redovisat vilka planer som finns för investeringarna, men också hur medborgarna involverats och fått möjlighet att påverka badens framtida utformning, säger Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Interpellationen finns här.

facebook Twitter Email