Jens Ohlsson

Socialdemokraterna kräver besked om ”Lov i Lunds” framtid

Lov i Lund har varit en uppskattad och avgiftsfri lovverksamhet de senaste åren och har sett till så att fler lundabarn kunnat delta i fritidsaktiviteter. När den statliga finansieringen upphör från 2020 kräver Socialdemokraterna i Lund besked om Lundakvintetten kommer fortsätta med Lov i Lund även i framtiden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen införde under den föregående mandatperioden två nationella satsningar på avgiftsfria lovverksamheter. Dessa har bidragit till viktiga och uppskattade lovaktiviteter runt om i Sveriges kommuner, inte minst i Lunds kommun. Syftet med den statliga satsningen har varit att stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Regeringen har med satsningen även velat bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

I Lunds kommun har detta gett fantastiska resultat. Under sommaren 2019 genomfördes över 300 aktiviteter med över 15 000 besökare, där över 80 % var mellan 6-15 år. Dessutom har 19 föreningar haft prova-på-verksamhet med stöd av Lov i Lund.

Men från och med 2020 så avslutas den nationella satsningen. Men behoven finns fortfarande kvar menar Socialdemokraterna som i en enkel fråga till kommunalrådet Börje Hed (FNL) nu kräver besked om den så kallade Lundakvintteten kommer att fortsätta med Lov i Lund även kommande år.

– Lov i Lund har spelat en stor roll för många barn. Vi vet att de avgiftsfria lovverksamheterna har varit en viktig del för att motverka segregation och utjämna de ekonomiska klyftorna som finns i kommunen. Att inte fortsätta med Lov i Lund skulle vara ytterligare ett hårt slag mot lundabarnen som redan drabbas hårt av den borgerliga nedskärningspolitiken. Lunds kommun behöver göra mer för att säkerställa barns rätt till en aktiv fritid, inte minska det viktiga arbete som görs redan idag, säger Fanny Johansson (S), som är oppositionsråd och den som ställt den enkla frågan.

Den enkla frågan hittar du här.

facebook Twitter Email