Elfva Barrio

Socialdemokraterna kräver en läromedelssatsning i skolan

Barn- och skolnämnden förväntas gå med närmare 30 miljoner i överskott 2020. Socialdemokraterna kräver nu att pengarna används för en läromedelssatsning för att påbörja beta av den stora läromedelsskuld som Lunds kommun har.

Den så kallade Lundakvintetten har drivit igenom stora nedskärningar inom kommunens skolor. Detta till trots förväntas barn- och skolnämnden gå med närmare 30 miljoner i överskott. Detta är bland annat en följd av att över 100 heltidstjänster har lämnats vakanta under året. När kommunfullmäktige sammanträdde under gårdagen kritiserades detta av Socialdemokraterna som istället menar att pengarna måste användas i verksamheten.

Eftersom att tiden är knapp menar Socialdemokraterna att pengarna för innevarande år inte går att använda för de nödvändiga personalförstärkningarna som behövs, men pekar på andra stora behov som finns i skolan. Därför föreslår de istället att överskottet används till att påbörja en läromedelssatsning. Idag använder flera skolor sig av utdaterade skolböcker och andra skolor erbjuder inte skolböcker utan tvingas i stället hänvisa sina elever till, i många fall, dåligt kopierade sidor på en skolportal på internet.

– Det är en ohållbar situation som påverkar elevernas inläsning och inlärning väldigt negativt. När det nu uppstått ekonomiskt utrymme att påbörja investeringar så att vi kan beta av denna stora läromedelsskuld tycker vi det är dags att göra det, säger Mårten Spanne (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Socialdemokraterna har redan den 28 september föreslagit att kommunfullmäktige för 2021-2023 ska avsätta sammanlagt närmre 40 miljoner kronor i en läromedelssatsning och menar att det som kan göras redan för innevarande år blir ett bra komplement.

– Att Lunds kommun ligger efter i detta är uppenbart. Det vittnar inte minst många föräldrar om. Att kommunen inte erbjuder adekvata läromedel är inte värdigt lärdomsstaden Lund, det förutsätter jag att det borgerliga minoritetsstyret också tycker och ansluter till våra förslag både för 2020 men också för de kommande åren, säger Lina Olsson (S) oppositionsråd.

Förslaget finns att läsa här i sin helhet.

facebook Twitter Email