Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver krafttag i arbetet med arbetsmiljön och sjukfrånvaron

Revisionen har gjort en granskning av arbetsmiljön och sjukfrånvaron på socialnämnden, renhållningsstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden. När ärendet behandlas på kommunstyrelsen under onsdagen kräver Socialdemokraterna att kommunen vidtar fler åtgärder.

Revisionen har granskat om socialnämnden, renhållningsstyrelsen samt vård- och omsorgsnämnden bedriver ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer. Det menar revisionen att det inte görs. Revisonen riktar även kritiken mot att kommunstyrelsen inte tagit sitt övergripande och samordnade ansvar för frågorna. När kommunstyrelsen under onsdagen ska yttra sig till revisionen kräver Socialdemokraterna att åtgärder vidtas. Framförallt vill dem att kommunkontoret, de berörda förvaltningarna och facken tillsammans arbetar fram förslag på åtgärder för att minska den höga personalomsättningen som varit det senaste året.

– De åtgärder som tas upp i förslaget på yttrande är inte tillräckliga. Vi menar att det krävs ett snabbt agerande och att de berörda förvaltningarna tillsammans med fackliga företrädare gemensamt får arbeta fram skarpa förslag på hur Lunds kommun kan bli en ännu bättre och mer attraktiv arbetsgivare, säger Fanny Johansson (S), oppositionsråd.

facebook Twitter Email