Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver krafttag mot den lavinartade ökningen av våldet i nära relationer

Våld i nära relationer har ökat lavinartat i Lunds kommun under sommaren. I en fråga inför morgondagens kommunfullmäktige riktar Socialdemokraterna skarp kritik mot det borgerliga styret och kräver att Lunds kommun nu agerar snabbt och kraftfullt.

I april i år lämnade socialdemokraterna in ett förslag på att utöka stödet till kvinno- och tjejjourer. Detta mot bakgrund av att det redan under pandemins inledande skeden stod klart att våld i nära relationer ökade lavinartat. Till exempel såg man tydligt redan i mars månad att anmälningarna ökade med nära 50 % i Lunds kommun jämfört med mars förra året.

Socialdemokraterna är väldigt kritiska till att det trots att det gått fem månader sedan förslag lämnades in har ingenting hänt. När Lunds brottsförebyggande råd sammanträdde den 22 september informerades rådet om att utvecklingen har förvärrats ytterligare. Det som då redovisades var att det anmälda våldet i nära relationer i Lunds kommun för perioden juni-augusti 2020 nära nog har fördubblats jämfört med samma period året innan.

Socialdemokraterna menar att kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) och det borgerliga styret inte agerat tillräckligt utan istället skjutit fram frågan och lämnat den obesvarad. Därför kräver de nu besked av Sandberg om han och den så kallade Lundakvintetten kommer att börja agera nu.

– Det är en hårresande siffra som tydligt visar en fruktansvärd ökning av våld i nära relationer i spåret av pandemin. Ett våld som i allra högsta utsträckning drabbar flickor och kvinnor. Jag är oerhört kritisk till att det liberalledda styret valt att förhålla sig så enormt passiva, för att inte säga avvisande, till att agera i en så allvarlig fråga. Detta trots mycket tidiga varningssignaler och konkreta förslag. Nu kräver vi besked om de är beredda att komma in på banan och agera tillsammans med oss socialdemokrater mot det ökade våldet i nära relationer, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Frågan finns att läsa här.

facebook Twitter Email