Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver krafttag mot otryggheten i Genarp

Socialdemokraterna kräver att det borgerliga styret agerar för att långsiktigt stärka fritidsverksamheten och på så vis vända utvecklingen med en ökad otrygghet i bland annat Genarp.

Under en vecka i oktober riktade lundapolitiken ett extra fokus på Genarp. På ett öppet möte med genarpsbor sa företrädare för det borgerliga styret att de vänt trygghetsutvecklingen i Genarp genom ökade fritidsinsatser. Men när Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande, och Lina Olsson (S), oppositionsråd, besökte Fritid Genarp gavs en annan bild. Insatserna med ökade öppettider på fritidsgården och ökad närvaro av fältgruppen, som möjliggjordes av särskilda medel från den socialdemokratiskt ledda regeringen, var tillfälliga under sommaren. När dessa tillfälliga förstärkningar avslutades har problemen återkommit och till och med växt.

Därför kräver Socialdemokraterna att insatserna permanentas, men också kompletteras med insatser från socialtjänsten och polisen. I en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Christian Gehrmann (FNL) kräver de nu besked kring om Lundakvintetten är beredd att göra de insatser som krävs. Bland annat kräver Socialdemokraterna att nedskärningarna i fritidsverksamheterna stoppas.

– Vi vet sedan innan att våra fritidsverksamheter är en nyckel för att skapa och bibehålla trygghet, det är något som både lundabor och polisen vittnar om. Därför är det extra allvarligt att det borgerliga styret genomför stora nedskärningar på fritidsverksamheten. Det måste få ett slut. Med en ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden hoppas jag på en bättre fritids- och trygghetspolitik från det borgerliga styret, säger Sebastian Jaktling (S), kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande.

Interpellationen finns att läsa här.

facebook Twitter Email