Lina Olsson

Socialdemokraterna kräver mer resurser till förskolor och grundskolor

Under tisdagskvällen hanterar barn- och skolnämnden sin internbudget. Socialdemokraterna varnar för att det liggande förslaget inte kommer att räcka till för att möta skolans utmaningar.

På sitt sammanträde tisdagen den 14e december kommer barn- och skolnämnden att fatta beslut om sin internbudget för 2022. Förslaget som ska hanteras saknar tillräckliga resurser för att hantera förskolans och skolans utmaningar, menar Fanny Johansson (S). Totalt föreslår Socialdemokraterna att ytterligare 53 miljoner kronor tillförs barn- och skolnämnden.

Socialdemokraterna föreslår satsningar så att klasstorlekarna i grundskolan kan minskas samt särskilda satsningar för att öka lärartätheten. För detta vill partiet att nämndens budget ökas med 36 miljoner kronor. Likaså vill partiet att budgeten förstärks för att säkerställa att alla elever har bra skolböcker och läromedel.

— Vi måste satsa mycket mer på att åtgärda de problemen våra förskolor och skolor står inför. Utöver att åtgärda de stora barngrupperna i förskolan, behöver vi dessutom se till att alla barn har en bra lärandemiljö under hela sin skolgång. För det behöver vi minska klasstorlekarna i grundskolan, öka lärartätheten och se till att alla barn har bra och uppdaterade läromedel, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Vidare hänvisar partiet till granskningen som SVT har genomfört angående barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialdemokraterna har vid flera tillfällen, i olika instanser, föreslagit att extra resurser i form av öronmärkta pengar tillförs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck , utan att ha fått gehör. De understryker därför ännu en gång behovet av att finansiera arbetet mot förtrycket många barn upplever i sin vardag.

— Likaså prioriterar vi att en gång för alla en kraftsamling kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Läget är akut, vilket vi har vetat sedan den stora kartläggningen av våldet genomfördes för snart två år sedan. Jag hoppas innerligt att SVT:s granskning får den borgerliga ”Lundakvintetten” att inse att det också krävs mer resurser för att motverka den utbredda faran många barn utsätts för, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

facebook Twitter Email